Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
27. Jun 2023 14:57
2023. Jun 27. 14:57
V Komárne vybudujú nové parkoviská

V Komárne tento rok vybudujú stovky nových parkovacích miest, väčšina z nich z mestského rozpočtu v celkovej hodnote 300 000 eur. Aj miestni podnikatelia sú otvorení financovaniu výstavby parkovacích miest na verejných priestranstvách, ktoré potom môže v budúcnosti využívať ktokoľvek.

Na zasadnutiach mestského zastupiteľstva bolo na výstavbu parkovacích miest schválených celkovo 300 000 eur. V rámci prípravy vybudovania nových parkovacích miest boli vyhodnotené oblasti s najväčším nedostatkom a práve na týchto miestach budú vybudované nové parkovacie miesta. Ide o tieto lokality:

  • na Vnútornej okružnej, po oboch stranách od mostu Váh, bude vybudovaných približne 30 parkovacích miest na troch rôznych miestach,
  • na Ulici Zlatého muža na 7. sídlisku – 21 parkovacích miest,
  • súbežne s Ulicou Eötvösa, medzi blokmi a pozdĺž prístupovej cesty cintorína, v blízkosti kaplnky Zlatého muža – 43 parkovacích miest,
  • na Pávej ulici na 7. sídlisku – 12 parkovacích miest,
  • na Damjanichovej ulici 21 parkovacích miest.

V poslednej lokalite bude vybudovaná aj samostatná prístupová cesta k novým parkoviskám. Tieto parkovacie miesta budú vybudované z drveného kameňa a obrubníkov. Jedným z dôvodov je, že nie je dobré všetko dláždiť, pretože dažďová voda nebude odtekať a drvený kameň jej umožní priechod. Na druhej strane, tieto parkoviská sa budujú rýchlejšie a jednoduchšie, s jednoduchším stavebným povolením. Existuje jedna výnimka, kde budú parkovacie miesta vydláždené, a to na Vnútornej okružnej blízko mostu cez Váh.

Okrem toho, v prípade úspešného projektu,  môže pribudnúť aj 22 parkovacích miest pozdĺž Jazernej ulice. Samospráva podala projekt aj na Envirofond,  momentálne sa čaká ne jeho vyhodnotenie. Hoci aj niekoľko sto parkovacích miest môže pribudnúť tak, že náklady na ich vybudovanie nebudú zaťažovať rozpočet mesta. V súčasnosti prebiehajú rokovania aj s viacerými miestnymi podnikateľmi, aby zainvestovali do vybudovania nových parkovacích miest na verejnom priestranstve. Tie by potom v budúcnosti mohol bezplatne využívať ktokoľvek  a bolo by to aj v záujme podnikateľov. Takéto parkoviská môžu vzniknúť na II. sídlisku, na Leteckom poli aj v centre mesta.

Ďalšie aktuality
Biologická regulácia komárov už tretíkrát

Vzhľadom na vysokú hladinu vody sa očakáva nadmerný výskyt komárov vo viacerých regiónoch. Komárno je obklopené viacerými oblasťami, kde voda stúpla a je…

13. 06. 2024
2024. 06. 13.
Zobraziť detail
Renovujú okná na umeleckej škole

V historickej budove umeleckej školy boli okná už veľmi opotrebované a na niektorých miestach boli v havarijnom stave. Na svojom poslednom zasadnutí sa…

7. 06. 2024
2024. 06. 7.
Zobraziť detail
Nové kohútiky v cintoríne

V uplynulých dňoch spoločnosť KOMVaK nainštalovala na katolíckom cintoríne 13 nových vodovodných kohútikov, čím prispela k zlepšeniu podmienok na…

7. 06. 2024
2024. 06. 7.
Zobraziť detail
Chráňme si naše komunitné priestory

Obyvatelia predložili niekoľko pripomienok týkajúcich sa parkovania pred kúpaliskom. Sadzby boli zvýšené a časové rozpätie, v ktorom sa vyberá parkovné, bolo…

6. 06. 2024
2024. 06. 6.
Zobraziť detail