Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
27. Jun 2023 14:57
2023. Jun 27. 14:57
V Komárne vybudujú nové parkoviská

V Komárne tento rok vybudujú stovky nových parkovacích miest, väčšina z nich z mestského rozpočtu v celkovej hodnote 300 000 eur. Aj miestni podnikatelia sú otvorení financovaniu výstavby parkovacích miest na verejných priestranstvách, ktoré potom môže v budúcnosti využívať ktokoľvek.

Na zasadnutiach mestského zastupiteľstva bolo na výstavbu parkovacích miest schválených celkovo 300 000 eur. V rámci prípravy vybudovania nových parkovacích miest boli vyhodnotené oblasti s najväčším nedostatkom a práve na týchto miestach budú vybudované nové parkovacie miesta. Ide o tieto lokality:

  • na Vnútornej okružnej, po oboch stranách od mostu Váh, bude vybudovaných približne 30 parkovacích miest na troch rôznych miestach,
  • na Ulici Zlatého muža na 7. sídlisku – 21 parkovacích miest,
  • súbežne s Ulicou Eötvösa, medzi blokmi a pozdĺž prístupovej cesty cintorína, v blízkosti kaplnky Zlatého muža – 43 parkovacích miest,
  • na Pávej ulici na 7. sídlisku – 12 parkovacích miest,
  • na Damjanichovej ulici 21 parkovacích miest.

V poslednej lokalite bude vybudovaná aj samostatná prístupová cesta k novým parkoviskám. Tieto parkovacie miesta budú vybudované z drveného kameňa a obrubníkov. Jedným z dôvodov je, že nie je dobré všetko dláždiť, pretože dažďová voda nebude odtekať a drvený kameň jej umožní priechod. Na druhej strane, tieto parkoviská sa budujú rýchlejšie a jednoduchšie, s jednoduchším stavebným povolením. Existuje jedna výnimka, kde budú parkovacie miesta vydláždené, a to na Vnútornej okružnej blízko mostu cez Váh.

Okrem toho, v prípade úspešného projektu,  môže pribudnúť aj 22 parkovacích miest pozdĺž Jazernej ulice. Samospráva podala projekt aj na Envirofond,  momentálne sa čaká ne jeho vyhodnotenie. Hoci aj niekoľko sto parkovacích miest môže pribudnúť tak, že náklady na ich vybudovanie nebudú zaťažovať rozpočet mesta. V súčasnosti prebiehajú rokovania aj s viacerými miestnymi podnikateľmi, aby zainvestovali do vybudovania nových parkovacích miest na verejnom priestranstve. Tie by potom v budúcnosti mohol bezplatne využívať ktokoľvek  a bolo by to aj v záujme podnikateľov. Takéto parkoviská môžu vzniknúť na II. sídlisku, na Leteckom poli aj v centre mesta.

Ďalšie aktuality
Plán rozvoja okresu Komárno je hotový

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresu Komárno (PHRSR) bol predstavený 12. februára na stretnutí primátorov a starostov okresu Komárno, ktorí načrtli…

14. 02. 2024
2024. 02. 14.
Zobraziť detail
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka - doplnenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. …

5. 02. 2024
2024. 02. 5.
Zobraziť detail
Mestská polícia plní čoraz viac úloh

V posledných rokoch sa činnosť mestskej polície zvyšuje. V roku 2023 výrazne narástol počet podnetov od verejnosti a počet prípadov, ktoré polícia riešila. …

2. 02. 2024
2024. 02. 2.
Zobraziť detail
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. …

30. 01. 2024
2024. 01. 30.
Zobraziť detail