Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
5. Feb 2024 10:45
2024. Feb 5. 10:45
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka - doplnenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky.

Na základe vydaného nariadenia žiadala vykonať súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí, vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií na území Mesta Komárno a v mestskej časti Čerhát, Nová Stráž, Lándor, Kava, Hadovce.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno dňa 2.2.2024 informovala o výskyte vysokopatogénneho vírusu vtáčej chrípky u uhynutej labute nájdenej v kanáli Zlatná na Ostrove. V nadväznosti vydaného nariadenia zo dňa 26.1.2024 informujeme na nevyhnutnosť dodržania platných opatrení s doložkou povinnosťou informovať chovateľov hydiny : – Pokiaľ je možné, vyhýbať sa miestam, na ktorých sa zvykne obvykle zdržiavať voľne žijúce, predovšetkým sťahovavé vodné vtáctvo (t.j. brehy a blízke okolie štrkovísk, rybníkov, jazier a pod.), aby sa minimalizovalo riziko nepriameho zavlečenia vírusu aviárnej influenzy do domáceho chovu.

Veterinarne opatrenie 26.1.2024 OP-1

Oznámenie o výskyte – doplnenie

Ďalšie aktuality
Aj ženy postupili do najvyššej ligy

Vedenie mesta dnes prijalo na radnici ženský futbalový tím KFC, ktorý skončil na prvom mieste v majstrovstvách, ktoré sa skončili tento víkend, čím si…

14. 06. 2024
2024. 06. 14.
Zobraziť detail
Biologická regulácia komárov už tretíkrát

Vzhľadom na vysokú hladinu vody sa očakáva nadmerný výskyt komárov vo viacerých regiónoch. Komárno je obklopené viacerými oblasťami, kde voda stúpla a je…

13. 06. 2024
2024. 06. 13.
Zobraziť detail
Renovujú okná na umeleckej škole

V historickej budove umeleckej školy boli okná už veľmi opotrebované a na niektorých miestach boli v havarijnom stave. Na svojom poslednom zasadnutí sa…

7. 06. 2024
2024. 06. 7.
Zobraziť detail
Nové kohútiky v cintoríne

V uplynulých dňoch spoločnosť KOMVaK nainštalovala na katolíckom cintoríne 13 nových vodovodných kohútikov, čím prispela k zlepšeniu podmienok na…

7. 06. 2024
2024. 06. 7.
Zobraziť detail