Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
5. Feb 2024 10:45
2024. Feb 5. 10:45
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka - doplnenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky.

Na základe vydaného nariadenia žiadala vykonať súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí, vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií na území Mesta Komárno a v mestskej časti Čerhát, Nová Stráž, Lándor, Kava, Hadovce.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno dňa 2.2.2024 informovala o výskyte vysokopatogénneho vírusu vtáčej chrípky u uhynutej labute nájdenej v kanáli Zlatná na Ostrove. V nadväznosti vydaného nariadenia zo dňa 26.1.2024 informujeme na nevyhnutnosť dodržania platných opatrení s doložkou povinnosťou informovať chovateľov hydiny : – Pokiaľ je možné, vyhýbať sa miestam, na ktorých sa zvykne obvykle zdržiavať voľne žijúce, predovšetkým sťahovavé vodné vtáctvo (t.j. brehy a blízke okolie štrkovísk, rybníkov, jazier a pod.), aby sa minimalizovalo riziko nepriameho zavlečenia vírusu aviárnej influenzy do domáceho chovu.

Veterinarne opatrenie 26.1.2024 OP-1

Oznámenie o výskyte – doplnenie

Ďalšie aktuality
BURZA PRÁCE - MAĎARSKÝ DEŇ

Máte záujem pracovať v Maďarsku? Navštívte dňa 29.2.2024 burzu práce Maďarský deň. Predstaví  sa 15 zamestnávateľov s ponukou 275 voľných…

23. 02. 2024
2024. 02. 23.
Zobraziť detail
Jarné upratovanie mesta - Oznámenie

Oznamujeme našim občanom, že Mestský úrad Komárno v mesiacoch marec a apríl 2024 zabezpečí bezplatný odvoz biologického (zeleného) odpadu a …

22. 02. 2024
2024. 02. 22.
Zobraziť detail
Plán rozvoja okresu Komárno je hotový

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresu Komárno (PHRSR) bol predstavený 12. februára na stretnutí primátorov a starostov okresu Komárno, ktorí načrtli…

14. 02. 2024
2024. 02. 14.
Zobraziť detail
Mestská polícia plní čoraz viac úloh

V posledných rokoch sa činnosť mestskej polície zvyšuje. V roku 2023 výrazne narástol počet podnetov od verejnosti a počet prípadov, ktoré polícia riešila. …

2. 02. 2024
2024. 02. 2.
Zobraziť detail