Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
18. Dec 2023 8:20
2023. Dec 18. 8:20
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 12.12.2023 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky.

Na základe vydaného nariadenia žiadame vykonať súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí, vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií na území Mesta Komárno v mestskej časti Veľký Harčáš.

Na základe uvedeného Vás žiadame promptne, najneskôr do 5.1.2024 o nahlásenie uvedených informácií (druh, počet a miesto chovu) na adresu:

Mesto Komárno, Odbor rozvoja a životného prostredia, Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno

alebo na email:  ozp@komarno.sk alebo telefonicky na tel.č. 035 2851 354

Nahlásenie chovu hydiny 2023

Veterinarne opatrenie 12.12.2023

Ďalšie aktuality
Jarné upratovanie mesta - Oznámenie

Oznamujeme našim občanom, že Mestský úrad Komárno v mesiacoch marec a apríl 2024 zabezpečí bezplatný odvoz biologického (zeleného) odpadu a …

22. 02. 2024
2024. 02. 22.
Zobraziť detail
Plán rozvoja okresu Komárno je hotový

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresu Komárno (PHRSR) bol predstavený 12. februára na stretnutí primátorov a starostov okresu Komárno, ktorí načrtli…

14. 02. 2024
2024. 02. 14.
Zobraziť detail
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka - doplnenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. …

5. 02. 2024
2024. 02. 5.
Zobraziť detail
Mestská polícia plní čoraz viac úloh

V posledných rokoch sa činnosť mestskej polície zvyšuje. V roku 2023 výrazne narástol počet podnetov od verejnosti a počet prípadov, ktoré polícia riešila. …

2. 02. 2024
2024. 02. 2.
Zobraziť detail