Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
20. Jun 2023 8:31
2023. Jun 20. 8:31
VII sídlisko opeknieva

V rámci mesiaca máj Mesto Komárno začalo realizáciou projektu s názvom: Zlepšenie environmentálnych aspektov sídliskových vnútroblokových priestorov v Komárne

Hlavným cieľom projektu je regenerácia vnútroblokov sídliska VII v Komárne s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene prostredníctvom regenerácie 14.250 m2 vnútroblokových priestorov. Nenávratný finančný príspevok zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na projekt predstavuje sumu 436 520,87 €, čo je 95% oprávnených výdavkov.

V rámci realizácie projektu prebehnú nasledovné aktivity:

  • revitalizácia detských ihrísk, športovísk, spevnených plôch
  • rozšírenie prvkov mestského mobiliáru
  • revitalizácia prvkov zelenej infraštruktúry – tieto práce sa uskutočnia mimo vegetačného obdobia

Projekt rieši revitalizáciu 3 vnútroblokových priestorov. Na ul. Seressa sa obnoví basketbalové ihrisko, detské ihrisko a osadia sa exteriérové fitness prvky. Naprieč priestorom vznikne nový chodník, ktorý zabezpečí bezbariérový pohyb pre obyvateľov. Na ul. Svätojánska sa obnoví multifunkčné ihrisko, kontajnerové stojiská a spevnené plochy. Na Meštianskej vznikne nové detské ihrisko. Stavebné investície doplní osadenie mobiliáru a obnova, resp. výsadba zelene. Spevnené plochy budú obnovené, aby mohli spĺňať vodozádržnú funkciu v intraviláne mesta.

Vnútrobloky budú po revitalizácii spĺňať športovú, rekreačnú, obslužnú funkciu pre obyvateľov a ekologicko-stabilizačnú funkciu.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou EU v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

Ďalšie aktuality
Cvičenie špeciálnych jednotiek ATLAS v pevnosti

Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť  pozrieť si cvičenie zásahových jednotiek zoskupenia  ATLAS v komárňanskej pevnosti.   V dňoch 18.…

19. 09. 2023
2023. 09. 19.
Zobraziť detail
Adoptuj si strom

V priebehu jesene dostanú obyvatelia Komárna do daru stromy, ak sa o ne budú starať. Záujemcovia majú možnosť požiadať  o okrasné aj ovocné stromy.…

6. 09. 2023
2023. 09. 6.
Zobraziť detail
JESENNÉ  UPRATOVANIE  MESTA - OZNÁMENIE

Oznamujeme našim občanom, že Mestský úrad Komárno v mesiacoch október a november 2023 zabezpečí bezplatný odvoz biologického (zeleného) odpadu a …

5. 09. 2023
2023. 09. 5.
Zobraziť detail
V Komárne otvorili asistenčné centrum

30. augusta bolo slávnostné otvorenie asistenčného centra v Komárne, ktorého cieľom je pomoc samosprávam v okrese v oblasti projektovej činnosti. Ide najme o…

4. 09. 2023
2023. 09. 4.
Zobraziť detail