Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
12. Mar 2024 11:29
2024. Mar 12. 11:29
Výstavba cyklotrás pokračuje

Nedávno sa začala výstavba cyklochodníka od križovatky ulíc Rákócziho a Komenského smerom k nemocnici. Existujúci cyklistický chodník na Rákócziho ulici bude pokračovať popri kostole svätej Rozália pred nemocnicou až na Petőfiho ulicu. Na začiatku úseku, ktorý sa teraz stavia, dopravná polícia navrhla z bezpečnostných dôvodov oddeliť chodník a cyklistický chodník, zatiaľ čo na zvyšku úseku budú oba pruhy spojené.

Koncom januára samospráva podala žiadosť o financovanie ďalších úsekov cyklotrasy. V rámci balíka v hodnote viac ako pol milióna eur by sa mala vybudovať cyklochodník pozdĺž ulice Petőfi od stanice po vodárenskú vežu, a to po oboch stranách cesty, v súlade s miestnymi podmienkami. Plány boli navrhnuté aj s ohľadom na vodičov, takže by sa nestratili parkovacie miesta, ale cyklisti a chodci by mali k dispozícii nový povrch.

Mestský úrad už pracuje na projektovej dokumentácii pre ďalšiu etapu, na ktorú musí byť do konca júna predložená žiadosť o dotáciu. Súčasťou tohto balíka by mali byť časti Ulice Záhradnícka, Ulica Eötvösa na oboch stranách a predĺženie ulice Petőfiho (nemocnica) po čerpaciu stanicu. Inžinieri pracujú aj na prepojení mestskej časti Hadovce cyklistickou trasou, na ktorú by mesto v budúcnosti tiež chcelo získať finančné prostriedky z grantov. V prípade Hadoviec však mesto potrebuje vyriešiť aj majetkovoprávne pomery pozemkov, keďže viaceré časti pozemkov pod plánovaným úsekom cesty nie sú vo vlastníctve mesta, čo výstavbu sťažuje. Samospráva sa snaží pomôcť aj s parkovaním a uložením bicyklov. V rámci posledného projektu boli vo všetkých mestských základných školách nainštalované úschovne bicyklov a existujúce boli rozšírené, aj to vďaka finančným prostriedkov z úspešných projektov.

Ďalšie aktuality
Nová webová stránka o športových možnostiach

Primátor Béla Keszegh usporiadal na radnici tlačovú konferenciu o význame športu a fyzickej aktivity. Bola vytvorená webová stránka so všetkými informáciami o…

9. 07. 2024
2024. 07. 9.
Zobraziť detail
MIMORIADNA SITUÁCIA

Dňa 26. júna 2024 o 20.00 hod bola vyhlásená mimoriadna situácia a 3. stupeň povodňovej aktivity z dôvodu prietrže mračien, ktoré spôsobili…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail
Zberný dvor bude počas štátneho sviatku zatvorený

Príslušný odbor Mestského úradu v Komárne oznamuje občanom mesta, že zberný dvor v Komárne na Harčášskej ceste bude počas štátneho sviatku 5. júla (piatok)…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail
Kompostáreň bude počas štátneho sviatku zatvorená

Príslušný odbor Mestského úradu v Komárne oznamuje občanom mesta, že kompostáreň v Komárne na Hadovskej ceste bude počas štátneho sviatku 5. júla (piatok)…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail