Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
12. Mar 2024 11:29
2024. Mar 12. 11:29
Výstavba cyklotrás pokračuje

Nedávno sa začala výstavba cyklochodníka od križovatky ulíc Rákócziho a Komenského smerom k nemocnici. Existujúci cyklistický chodník na Rákócziho ulici bude pokračovať popri kostole svätej Rozália pred nemocnicou až na Petőfiho ulicu. Na začiatku úseku, ktorý sa teraz stavia, dopravná polícia navrhla z bezpečnostných dôvodov oddeliť chodník a cyklistický chodník, zatiaľ čo na zvyšku úseku budú oba pruhy spojené.

Koncom januára samospráva podala žiadosť o financovanie ďalších úsekov cyklotrasy. V rámci balíka v hodnote viac ako pol milióna eur by sa mala vybudovať cyklochodník pozdĺž ulice Petőfi od stanice po vodárenskú vežu, a to po oboch stranách cesty, v súlade s miestnymi podmienkami. Plány boli navrhnuté aj s ohľadom na vodičov, takže by sa nestratili parkovacie miesta, ale cyklisti a chodci by mali k dispozícii nový povrch.

Mestský úrad už pracuje na projektovej dokumentácii pre ďalšiu etapu, na ktorú musí byť do konca júna predložená žiadosť o dotáciu. Súčasťou tohto balíka by mali byť časti Ulice Záhradnícka, Ulica Eötvösa na oboch stranách a predĺženie ulice Petőfiho (nemocnica) po čerpaciu stanicu. Inžinieri pracujú aj na prepojení mestskej časti Hadovce cyklistickou trasou, na ktorú by mesto v budúcnosti tiež chcelo získať finančné prostriedky z grantov. V prípade Hadoviec však mesto potrebuje vyriešiť aj majetkovoprávne pomery pozemkov, keďže viaceré časti pozemkov pod plánovaným úsekom cesty nie sú vo vlastníctve mesta, čo výstavbu sťažuje. Samospráva sa snaží pomôcť aj s parkovaním a uložením bicyklov. V rámci posledného projektu boli vo všetkých mestských základných školách nainštalované úschovne bicyklov a existujúce boli rozšírené, aj to vďaka finančným prostriedkov z úspešných projektov.

Ďalšie aktuality
Komárno vďaka obnove výrazne šetrí

Za posledné dva roky sa verejné osvetlenie v Komárne výrazne obnovilo. Približne dve tretiny tejto siete, ktorá zahŕňa takmer 4 000 svietidiel, bola…

22. 04. 2024
2024. 04. 22.
Zobraziť detail
Skončili sa zápisy do škôl

Minulý týždeň sa v komárňanských školách konali zápisy. Výsledky zápisov za posledné roky boli nasledovné.  Počet zapísaných detí sa v porovnaní s…

22. 04. 2024
2024. 04. 22.
Zobraziť detail
Dôležite inovácie v kultúrnom stredisku

Tlačová beseda za účelom predstavenia výsledku modernizácie MsKS Béni Egressyho v dôsledku ukončenia realizácie projektu Integrovaného regionálneho operačného…

17. 04. 2024
2024. 04. 17.
Zobraziť detail
Úplný program Komárňanských dní

Úplný program Komárňanských dní je k dispozícii na webovej stránke podujatia. K dispozícii je kedykoľvek aj mobilná verzia, takže program môžete nosiť so…

16. 04. 2024
2024. 04. 16.
Zobraziť detail