Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
18. Jul 2023 7:33
2023. Jul 18. 7:33
Vznikla mestská lesná škôlka

Sčasti z mestského rozpočtu, sčasti z finančných prostriedkov z úspešného projektu vznikla mestská lesná škôlka, ktorá sa bude sústavne rozrastať. Pre začiatok bolo vysadených 200 stromov a kríkov so zavlažovacím systémom. Tieto dreviny a rastliny s koreňovým balom bude možné vysadiť  takmer po celý rok. V nasledujúcom období sa bude lesná škôlka rozširovať a silnejšie jedince budú postupne vysadené.  V prípade úspešného projektu by sa zásoby rozširovali, okrem toho mesto chce získať finančné prostriedky z projektu aj na náradia a prístroje na údržbu týchto rastlín –  na sadenie, presádzanie, orezávanie stromov aj vo výškach,  polievanie.

Vybrané druhy stromov sa dokážu prispôsobiť k otepľujúcej sa klíme a pri výbere sa bral ohľad aj na alergikov. V súčasnosti samospráva eviduje na území mesta 15600 stromov a 13550 kríkov, čo sa môže postupne obnovovať a rozrastať.

Počas jesene je pre obyvateľov naplánovaná veľká akcia sadenia stromov, počas ktorej budú môcť obyvatelia bezplatne požiadať o okrasné a ovocné voľnokorenné stromy a zasadiť ich. 

Ďalšie aktuality
Plán rozvoja okresu Komárno je hotový

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresu Komárno (PHRSR) bol predstavený 12. februára na stretnutí primátorov a starostov okresu Komárno, ktorí načrtli…

14. 02. 2024
2024. 02. 14.
Zobraziť detail
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka - doplnenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. …

5. 02. 2024
2024. 02. 5.
Zobraziť detail
Mestská polícia plní čoraz viac úloh

V posledných rokoch sa činnosť mestskej polície zvyšuje. V roku 2023 výrazne narástol počet podnetov od verejnosti a počet prípadov, ktoré polícia riešila. …

2. 02. 2024
2024. 02. 2.
Zobraziť detail
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. …

30. 01. 2024
2024. 01. 30.
Zobraziť detail