1. Aug 2022 7:30
2022. Aug 1. 7:30
Začína sa rekonštrukcia úseku Komárno – Kolárovo

Po 8. auguste sa začne s rekonštrukciou cestného úseku Komárno – Kolárovo, ktorú financuje Nitriansky samosprávny kraj sčasti z dotácie EU (3,8 mil. eur) a sčasti z vlastných zdrojov (600-tis. eur).  Rekonštrukčné práce budú prebiehať po etapách od  Kolárova smerom  na Komárno. Záverečnou fázou projektu bude obnova úsekov v meste Kolárovo až po železničný most, ktorý vedie ponad Malý Dunaj.  Zhotoviteľ, spoločnosť Metrostav DS, plánuje tieto práce vykonávať po častiach s čiastočnou uzávierkou do konca novembra a následne, po zimnom období, od marca.  Z 22,6-kilometrového úseku sa oprava povrchu týka takmer 20 kilometrov.  Podľa plánov by mala byť ukončená najneskôr do konca júla 2023, avšak zhotoviteľ by chcel práce dokončiť skôr. Na niektorých úsekoch nedôjde k rekonštrukcii vozovky, keďže tieto boli prednedávnom opravované.

Komárna sa tento projekt týka od odbočky na Kolárovo, avšak po železničný priechod v Hadovciach budú vyložené len dopravné značenia a bezpečnostné prvky. Od železničného priecestia smerom na Hadovce je obnova  vozovky naplánovaná na jar 2023. V rámci tohto projektu nedôjde k rozšíreniu vozovky, len k vymenene asfaltu na dvojvrstvový.  Na niektorých miestach budú obnovené aj ochranné zábradlia, ktoré prispievajú k bezpečnosti cestnej dopravy

Ďalšie aktuality
Odvoz kuchynského odpadu

Vážení obyvatelia, oznamujeme Vám, že odvoz kuchynského odpadu z rodinnej zástavby (rodinných domov) bude od 08. augusta 2022 zabezpečený opäť v …

2. 08. 2022
2022. 08. 2.
Zobraziť detail
Ďalší projekt na výstavbu cyklotrasy bol úspešný

Ďalší projekt mesta na výstavbu cyklotrasy bol úspešný, vďaka čomu sa môže s podporou EU vo výške 233-tis eur zrealizovať výstavba ďalšieho úseku. Už o pár…

2. 08. 2022
2022. 08. 2.
Zobraziť detail
Chodníkový program pokračuje

Chodníkový program pokračuje, v rámci ktorého budú zrekonštruované ucelené úseky chodníkov. V zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva budú tento rok…

28. 07. 2022
2022. 07. 28.
Zobraziť detail
Pokračuje obnova kontajnerových stojísk

Pokračuje obnova a zastrešenie kontajnerových stojísk.  Samospráva na to tento rok vyčlenila 118-tisíc eur a 10-tisíc eur na kúpu nových smetných nádob. …

27. 07. 2022
2022. 07. 27.
Zobraziť detail