Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
1. Aug 2022 7:30
2022. Aug 1. 7:30
Začína sa rekonštrukcia úseku Komárno – Kolárovo

Po 8. auguste sa začne s rekonštrukciou cestného úseku Komárno – Kolárovo, ktorú financuje Nitriansky samosprávny kraj sčasti z dotácie EU (3,8 mil. eur) a sčasti z vlastných zdrojov (600-tis. eur).  Rekonštrukčné práce budú prebiehať po etapách od  Kolárova smerom  na Komárno. Záverečnou fázou projektu bude obnova úsekov v meste Kolárovo až po železničný most, ktorý vedie ponad Malý Dunaj.  Zhotoviteľ, spoločnosť Metrostav DS, plánuje tieto práce vykonávať po častiach s čiastočnou uzávierkou do konca novembra a následne, po zimnom období, od marca.  Z 22,6-kilometrového úseku sa oprava povrchu týka takmer 20 kilometrov.  Podľa plánov by mala byť ukončená najneskôr do konca júla 2023, avšak zhotoviteľ by chcel práce dokončiť skôr. Na niektorých úsekoch nedôjde k rekonštrukcii vozovky, keďže tieto boli prednedávnom opravované.

Komárna sa tento projekt týka od odbočky na Kolárovo, avšak po železničný priechod v Hadovciach budú vyložené len dopravné značenia a bezpečnostné prvky. Od železničného priecestia smerom na Hadovce je obnova  vozovky naplánovaná na jar 2023. V rámci tohto projektu nedôjde k rozšíreniu vozovky, len k vymenene asfaltu na dvojvrstvový.  Na niektorých miestach budú obnovené aj ochranné zábradlia, ktoré prispievajú k bezpečnosti cestnej dopravy

Ďalšie aktuality
Plán rozvoja okresu Komárno je hotový

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresu Komárno (PHRSR) bol predstavený 12. februára na stretnutí primátorov a starostov okresu Komárno, ktorí načrtli…

14. 02. 2024
2024. 02. 14.
Zobraziť detail
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka - doplnenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. …

5. 02. 2024
2024. 02. 5.
Zobraziť detail
Mestská polícia plní čoraz viac úloh

V posledných rokoch sa činnosť mestskej polície zvyšuje. V roku 2023 výrazne narástol počet podnetov od verejnosti a počet prípadov, ktoré polícia riešila. …

2. 02. 2024
2024. 02. 2.
Zobraziť detail
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. …

30. 01. 2024
2024. 01. 30.
Zobraziť detail