28. Jun 2022 11:28
2022. Jun 28. 11:28
Záujemcovia môžu podať žiadosti o mestský byt 

Mesto Komárno oznamuje, že v súčasnosti prebieha prestavba bývalej základnej školy v mestskej časti Nová Stráž na nájomný bytový dom so 14 bytmi bežného štandardu. Predpokladaný termín odovzdania mestských nájomných bytov do užívania je november 2022.

Mestské zastupiteľstvo schválilo podmienky prenajímania nových nájomných bytov v bytovom dome na adrese Hlavná 171/4, Komárno – Nová Stráž a výšku nájomného.

Záujemcovia môžu podať žiadosti o prenájom mestského bytu do 15. augusta 2022 na osobitnom tlačive so všetkými povinnými prílohami.

Bližšie informácie:

MÚ Komárno, Majetkovo – právny odbor, Referát nájomných bytov

Hajnalka Habenichtová, číslo tel.: 035/2851314

Mgr. Judit Muszela, číslo tel.: 035/2851315

Info: https://komarno.sk/ako-vybavit/

Kde?

Ďalšie aktuality
Odvoz kuchynského odpadu

Vážení obyvatelia, oznamujeme Vám, že odvoz kuchynského odpadu z rodinnej zástavby (rodinných domov) bude od 08. augusta 2022 zabezpečený opäť v …

2. 08. 2022
2022. 08. 2.
Zobraziť detail
Ďalší projekt na výstavbu cyklotrasy bol úspešný

Ďalší projekt mesta na výstavbu cyklotrasy bol úspešný, vďaka čomu sa môže s podporou EU vo výške 233-tis eur zrealizovať výstavba ďalšieho úseku. Už o pár…

2. 08. 2022
2022. 08. 2.
Zobraziť detail
Začína sa rekonštrukcia úseku Komárno – Kolárovo

Po 8. auguste sa začne s rekonštrukciou cestného úseku Komárno – Kolárovo, ktorú financuje Nitriansky samosprávny kraj sčasti z dotácie EU (3,8 mil.…

1. 08. 2022
2022. 08. 1.
Zobraziť detail
Chodníkový program pokračuje

Chodníkový program pokračuje, v rámci ktorého budú zrekonštruované ucelené úseky chodníkov. V zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva budú tento rok…

28. 07. 2022
2022. 07. 28.
Zobraziť detail