Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
28. Jun 2022 11:28
2022. Jun 28. 11:28
Záujemcovia môžu podať žiadosti o mestský byt 

Mesto Komárno oznamuje, že v súčasnosti prebieha prestavba bývalej základnej školy v mestskej časti Nová Stráž na nájomný bytový dom so 14 bytmi bežného štandardu. Predpokladaný termín odovzdania mestských nájomných bytov do užívania je november 2022.

Mestské zastupiteľstvo schválilo podmienky prenajímania nových nájomných bytov v bytovom dome na adrese Hlavná 171/4, Komárno – Nová Stráž a výšku nájomného.

Záujemcovia môžu podať žiadosti o prenájom mestského bytu do 15. augusta 2022 na osobitnom tlačive so všetkými povinnými prílohami.

Bližšie informácie:

MÚ Komárno, Majetkovo – právny odbor, Referát nájomných bytov

Hajnalka Habenichtová, číslo tel.: 035/2851314

Mgr. Judit Muszela, číslo tel.: 035/2851315

Info: https://komarno.sk/ako-vybavit/

Kde?

Ďalšie aktuality
Otvára požičovňa malých plavidiel

V sobotu 3. júna otvára požičovňa malých plavidiel  na Mŕtvom ramene Váhu. Počas júna čaká na svojich priaznivcov každý víkend v čase medzi 10:00 – 20:00…

2. 06. 2023
2023. 06. 2.
Zobraziť detail
Otvára komárňanské kúpalisko

1. júna otvára svoje brány komárňanské kúpalisko. Pri bazénoch boli vytvorené ďalšie oddychové zóny a rozšírila sa aj ponuka bufetov. S možnosťou bezplatného…

2. 06. 2023
2023. 06. 2.
Zobraziť detail
OZNÁMENIE - Zmena úradných hodín na Matričnom úrade

Na odporúčanie generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR Mesto Komárno zavedie na Matričnom úrade nestránkový deň za každý štvrtok…

26. 05. 2023
2023. 05. 26.
Zobraziť detail
Prebieha biologická regulácia komárov

Mesto Komárno na začiatku mája začalo biologickú reguláciu komárov. Jedná sa o ničenie lariev komárov ešte v ich liahniskách baktériami. Odborníci látku…

22. 05. 2023
2023. 05. 22.
Zobraziť detail