Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
28. Jun 2022 11:28
2022. Jun 28. 11:28
Záujemcovia môžu podať žiadosti o mestský byt 

Mesto Komárno oznamuje, že v súčasnosti prebieha prestavba bývalej základnej školy v mestskej časti Nová Stráž na nájomný bytový dom so 14 bytmi bežného štandardu. Predpokladaný termín odovzdania mestských nájomných bytov do užívania je november 2022.

Mestské zastupiteľstvo schválilo podmienky prenajímania nových nájomných bytov v bytovom dome na adrese Hlavná 171/4, Komárno – Nová Stráž a výšku nájomného.

Záujemcovia môžu podať žiadosti o prenájom mestského bytu do 15. augusta 2022 na osobitnom tlačive so všetkými povinnými prílohami.

Bližšie informácie:

MÚ Komárno, Majetkovo – právny odbor, Referát nájomných bytov

Hajnalka Habenichtová, číslo tel.: 035/2851314

Mgr. Judit Muszela, číslo tel.: 035/2851315

Info: https://komarno.sk/ako-vybavit/

Kde?

Ďalšie aktuality
Začalo sa biologickou reguláciou komárov

Pred niekoľkými dňami sa začala biologická regulácia lariev komárov. Biologická regulácia sa môže použiť v mokradiach, kde sa larvy komárov nachádzajú. V…

17. 05. 2024
2024. 05. 17.
Zobraziť detail
Uznanie za historický úspech

Vedenie mesta privítalo na radnici futbalové družstvo mužov KFC, ktorému sa podarilo dve kolá pred koncom vybojovať postup do prvej ligy. Primátor Béla…

17. 05. 2024
2024. 05. 17.
Zobraziť detail
Komárno je majstrom

Začiatkom tohto týždňa sa volejbalovému družstvu mužov podarilo získať zlatú medailu v extralige. Majstrov prijali na radnici primátor mesta Béla Keszegh,…

3. 05. 2024
2024. 05. 3.
Zobraziť detail
Zmení sa cestovný poriadok MHD

Od 1. mája sa zmení cestovný poriadok mestských autobusov. Frekvencia spojov zostáva rovnaká, len časy sa zmenili, aby sa prispôsobili zmenám v železničnej a…

2. 05. 2024
2024. 05. 2.
Zobraziť detail