Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
30. Sep 2021 8:18
2021. Sep 30. 8:18
Zber kuchynského odpadu

 

Od októbra mesto spúšťa zber kuchynského odpadu

ABY VŠETKO FUNGOVALO BUDEME POTREBOVAŤ AJ VAŠU SPOLUPRÁCU…
Čo patrí do hnedého kontajnera?

– Tuhé zložky kuchynského odpadu

– Šupky z ovocia a zeleniny a ich zvyšky

– Pokazené, zhnité ovocie a zelenina

– Kávové a čajové zvyšky

– Starý chlieb a pečivo

– Zvyšky jedla (neskonzumované tuhé pokrmy)

– Vaječné škrupiny

– Mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia

– Kvety a odrezky z rastlín

– Potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené

Čo nepatrí do hnedého kontajnera?

– Zmesový komunálny odpad

– Triedené zložky komunálneho odpadu (papier/plasty/tetrapaky/sklo)

– Prach z vysávača

– Tekuté zložky bioodpadu (polievky, omáčky, voda)

– Použitý jedlý olej a tuky z domácností

– Zelený odpad zo záhrad (listy, konáre, tráva)

Takto vytriedený kuchynský odpad poputuje do vyhradeného 1100 l kontajnera na Vašom najbližšom stojisku na kontajnery Nepoužívajte obyčajné plastové vrecká či tašky! len kompostovateľné alebo papierové, znehodnotil by sa tak celý zber.
A čo ešte vieme triediť?

– PAPIER: noviny, časopisy, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, kancelársky papier, katalógy, plagáty, pohľadnice, knihy, zošity a pod.

– PLASTY + KOVY + VKM: stlačené alebo zošliapnuté plastové fľaše z nápojov, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov alebo kozmetiky, číre a farebné fólie, vypláchnuté stlačené alebo zošliapnuté obaly z džúsov, mliečnych výrobkov, vína, kávy kovové obaly, nápojové plechovky, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal a pod.

– SKLO: nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, sklenené črepy, tabuľové sklo bez drôtenej vložky a pod.

A čo tým získame?

– Spoločne budeme šetriť životné prostredie.

– Zhodnotíme odpad, ktorý by inak skončil na skládke.

– A časom budeme môcť znížiť počet vývozov čiernych komunálnych nádob a šetriť tak aj náklady.


POTREBUJETE PORADIŤ? MÁTE NÁPADY ALEBO PRIPOMIENKY? KONTAKTUJTE NÁS: zp@komarno.sk 035 /2851 362

 

Harmonogram zberu kuchynského odpadu z rodinnej zástavby


Pondelok:
Ďulov Dvor – Hlavná ul., Kolož, Nová ul. Prvá ul., Stredná ul., Súbežná ul., Ul. pri železnici.
Tehelňa – Novozámocká cesta, Ižianska cesta,
Kava – Hlavná ul., Nová ul., Tulipánová ul., Ul. vážskeho brehu, Ul. záhradkárov.
Lándor, Malá Iža, Harčáš – Veľký Harčáš, Nová Osada, Hadovce.


Utorok:
Letecké pole – Ul. gen. Klapku, Lesná ul., Hríbová ul., Ul. Gy. Berecza,  Selyeho ul. 10, Ul. 29. augusta, Nová ul., Poľovnícka ul., Ul. holubárov, Šípková ul., Tichá ul., Stredná ul., Topoľová ul., Ul. Komáromi Kacza, Úzka ul., Tesárska ul., Požiarnická ul., Kvetná ul., Kováčska ul., Konvalinková ul., Vrbová ul., Okružná cesta, Ul. M. Urbana, Lipová ul., Bočná ul., Bernolákova ul., Apalská ul., Ul. víťazstva, Baštová ul., Ul. J. Szinnyeiho, Ul. J. Péczeliho, Hrušková ul.,  Zlievarenská ul., Krivá ul., Skalná ul., Rovná ul, Alžbetin ostrov – Platanová alej, Veľkodunajské nábr., Veľkodunajská cesta, Malodunajská cesta, Malodunajské nábr., Prvá priečna ul., Druhá priečna ul.


Streda:
Centrum – Ul. zlatého muža, Rozmarínová ul., Špitálska ul., Rybárska ul., Klobučnícka ul., Senný trh, Štúrova ul., Ul. biskupa Királya, Eötvösova ul., Kúpeľná ul., Palatínova ul., Kapitánova ul., Ul. pohraničná, Župná ul., Jókaiho ul., Valchovnícka ul., Lehárova ul., Svätoondrejská ul., Dunajské nábrežie, Dunajská ul., Pevnostný rad, Nám. gen. Klapku, Elektrárenská cesta 3, Letná ul., Ul. františkánov, Ul. J. Husa, Ul. M. Čáka, Ul. K. Thalyho, Nám. Kossútha, Zámoryho ul., Gombaiho ul., Majstrovská ul., Csokonaiho ul., Parná ul., Vnútorná okružná, Jazerná ul., Hlboká ul., Beöthyho ul., Nám. sv. Rozálie, Malá Jarková ul., Veľká Jarková ul., Ul. práce, Zimná ul., Komárňanská ul., Mesačná ul., Slnečná ul., Lúčová ul., Veľký rad, Trstinová ul., Krátka ul.


Štvrtok:
Robotnícka štvrť – Ul. Á. Jedlika, Prowazekova ul., Ul. Tolstého, Ul. B. Němcovej, Ul. J. Baranyaiho, Bottova ul., Tajovského ul., Slnečné nám., Ľaliová ul., Pokojná ul., Ul. M. Staudta, Ul. I. Kultsára, Listová ul., Muškátová ul., Javorová ul., Krymská ul., Nitrianska ul., Zvolenská ul., Ružová ul., Orgovánová ul., Fialková ul., Šalviová ul., Ul. slobody, Ul. roľníckej školy, Ul. G. Czuczora, Dolná ul., Nezábudková ul., Čajakova ul., Bažantia ul., Robotnícka ul., Topoľčianska ul., Prievidzská ul., Alapyho ul., Ul. S. Takátsa, Murgašova ul., Ul. J. Tubu, Handlovská ul., Ul. Mateja Bela, Rožná ul., Ul. pri Panoráme, Bratislavská cesta,  Družstevná ul., Priemyselná ul., Orechový rad, Ul. odborárov, Ul. mládeže, Gútsky rad, Potočná ul., Plynárenská ul., Ul. mieru č. 36.


Piatok:
Nová Stráž – Hlavná ul., Krížna ul., Podzáhradná ul., Vnútorná ul., Kostolná ul., Dlhá ul., Dunajský rad, Školská ul., Darányiho ul., Ul. Móra Krausza, Ul. K. Harmosa, Strážna ul.,        Zámočnícka ul., Ul. vtáčej záhrady, Obchodná ul., Jarabínková ul., Narcisová ul., Včelárska ul., Smrečinová ul., Jázmínová ul., Agátová ul., Levanduľová ul., Slnečnicová ul., Snežienková ul., Vadaš,
Pavel, Čerhát

 


VAŠE MESTO KOMÁRNO

 

 

Ďalšie aktuality
Nová webová stránka o športových možnostiach

Primátor Béla Keszegh usporiadal na radnici tlačovú konferenciu o význame športu a fyzickej aktivity. Bola vytvorená webová stránka so všetkými informáciami o…

9. 07. 2024
2024. 07. 9.
Zobraziť detail
MIMORIADNA SITUÁCIA

Dňa 26. júna 2024 o 20.00 hod bola vyhlásená mimoriadna situácia a 3. stupeň povodňovej aktivity z dôvodu prietrže mračien, ktoré spôsobili…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail
Zberný dvor bude počas štátneho sviatku zatvorený

Príslušný odbor Mestského úradu v Komárne oznamuje občanom mesta, že zberný dvor v Komárne na Harčášskej ceste bude počas štátneho sviatku 5. júla (piatok)…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail
Kompostáreň bude počas štátneho sviatku zatvorená

Príslušný odbor Mestského úradu v Komárne oznamuje občanom mesta, že kompostáreň v Komárne na Hadovskej ceste bude počas štátneho sviatku 5. júla (piatok)…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail