Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO BÉNI EGRESSYHO
18. máj 2022 od 19:00
2022. máj 18. 19:00-od
Buď mužom! - večer s humoristom Lászlóm Hadházim