Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház
21. november 2023 od 19:00
2023. november 21. 19:00-od
Dés L. – Geszti P. – Frecsó K.: Chlapci z Pavlovskej ulice