Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho / Szinnyei József Könyvtár
28. máj 2024 od 18:00
2024. máj 28. 18:00-od
Filmový klub Vasmacska / Tibor Bánóczki, Sarolta Szabó: Umelohmotné nebo (animované sci-fi) / SK

Vstupné: 4€