Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház
4. február 2023 od 19:00
2023. február 4. 19:00-od
Hetvenkedünk – slávnostný galaprogram

Vstupné info: tiket@jokai.sk


Ďalšie podujatia
14.
apríl 2024
Ivan Blahút: Alžbeta Báthory …
19:00 -