Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Reformovaná cirkev v Komárne / Komáromi Református Egyház
30. máj 2023 od 16:30
2023. máj 30. 16:30-od
História ochrany prírody – Prednáška Gergelya Dobayho