Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho / Szinnyei József Könyvtár
31. máj 2023 od 18:00
2023. máj 31. 18:00-od
Hudobný večer s Rékou Korpás