Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház
1. október 2022 od 15:00
2022. október 1. 15:00-od
Jókaiho divadlo v Komárne oslavuje 70 rokov

15:00, Dôstojnícky pavilón (slávnostná sála)

17:00, Senný trh – Slávnostné odovzdanie Hereckého múzea Margit Lőrincz Tarics

19:00, Jókaiho divadlo v Komárne – galavečer

Vstupné: 10€

Ďalšie podujatia
19.
júl 2024
Tanečný dom – Večer pri…
19:30 -
19.
júl 2024
Jessica May & Petr Novák
18:00 -
18.
júl 2024
Ray Cooney: A MINISZTER…
19:00 -
14.
júl 2024
DJ Vinnie Lonely
19:30 -