Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház
1. október 2022 od 15:00
2022. október 1. 15:00-od
Jókaiho divadlo v Komárne oslavuje 70 rokov

15:00, Dôstojnícky pavilón (slávnostná sála)

17:00, Senný trh – Slávnostné odovzdanie Hereckého múzea Margit Lőrincz Tarics

19:00, Jókaiho divadlo v Komárne – galavečer

Vstupné: 10€

Ďalšie podujatia
11.
december 2022
Divadlo Komora: Čaj o piatej …
17:30 -
11.
december 2022
Divadelný spolok Kuttyomfitty…
16:00 -
11.
december 2022
Zapálenie tretej adventnej…
17:15 -
11.
december 2022
Tradičné adventné programy –…
15:00 -