Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház
1. október 2022 od 15:00
2022. október 1. 15:00-od
Jókaiho divadlo v Komárne oslavuje 70 rokov

15:00, Dôstojnícky pavilón (slávnostná sála)

17:00, Senný trh – Slávnostné odovzdanie Hereckého múzea Margit Lőrincz Tarics

19:00, Jókaiho divadlo v Komárne – galavečer

Vstupné: 10€

Ďalšie podujatia
10.
december 2023
Chanuka 5784 – Oslavujme…
14:30 -
10.
december 2023
Mark St. Germain: Hodiny tanca
17:00 -
10.
december 2023
Komorný orchester BELICZAY /…
19:00 -
10.
december 2023
PIRIPOTTY – tanečný…
15:00 -