Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház
3. február 2024 od 19:00
2024. február 3. 19:00-od
KLAUS MANN: MEFISTO

Hendrik Höfgen je herec do špiku kosti. Je skutočným chameleónom, život je preňho divadelnou rolou:
podľa potreby je bonvivánom, inokedy intrigánom, ak treba klaunom či tanečným komikom. Je to talentovaný umelec, miláčik publika uznávaný kolegami a nadšene podporovaný ženami – a všetko to mu slúži ako nástroj na dosiahnutie cieľa. Höfgenova kariéra sa rozbieha na pozadí búrlivého, revolučne naladeného divadelného sveta dvadsiatych rokov, nad ktorým sa postupne zbiehajú chmáry: v uliciach besnejú uniformované hordy, občanov začnú rozdeľovať na dobrých a zlých Nemcov… tretia ríša je na vzostupe. Höfgen je však vo svojej viere neochvejný. Divadlo ho potrebuje a každý systém predsa potrebuje divadlo, teda…
V tieni Thomasa Manna (otca) a Heinricha Manna (strýka) sa literárnemu dielu syna, resp. synovca s tragickým osudom, Klausa Manna, dlho dostávalo len relatívne menej pozornosti. Pričom Mefisto poukazuje na niečo zásadné a trvalo platné o vzťahu umelca a moci, ambícií a svedomia. Vďaka Oscarom ovenčenému celovečernému filmu Istvána Szabóa z roku 1982 môžeme Mefista považovať sčasti aj za nášho…. Je základným dielom, na ktorého naštudovaní si každé divadlo dáva záležať.


Ďalšie podujatia
22.
jún 2024
MEDICINA / koncert /// II.…
20:00 -
22.
jún 2024
II. YogaFest – Komárno
08:30 - 23:00
21.
jún 2024
Bess Wohl: Válaszfalak /…
19:00 -
15.
jún 2024
Sétagalopp & Joulence
19:30 -