Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO BÉNI EGRESSYHO A ZICHY-PONT
20. máj 2022 od 15:00
2022. máj 20. 15:00-od
Kurz folklórnej hudby Figur