Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Spoločenské stredisko Zichy-pont / Zichy-pont Közösségi Központ
30. november 2023 od 17:30
2023. november 30. 17:30-od
MCC - Mathias Corvinus Collegium: „Ako ďalej, Zakarpatská oblasť?” – beseda s Istvánom Dobsom a Attilom Demkóom