Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho – Komorná sála Kiss Péntek József / Egressy Béni Városi Művelődési Központ – Kiss Péntek József Kamaraterem
7. február 2023 od 19:00
2023. február 7. 19:00-od
Reiter duó – koncert klasickej hudby

Vstup voľný.