Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
MŠ S VJM NA ULICI FRANTIŠKÁNOV
15. jún 2022 od 10:00
2022. jún 15. 10:00-od
Slávnostné odovzdanie rozšírenia budovy škôlky