Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO BÉNI EGRESSYHO
15. jún 2022 od 15:00
2022. jún 15. 15:00-od
Slávnostné otvorenie – Jókaiho dni (Celoslovenská súťaž maďarských amatérskych a študentských divadelných súborov do 19. júna)