Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Gymnázium Hansa Selyeho / Selye János Gimnázium
25. november 2022 od 10:00
2022. november 25. 10:00-od
Spomienkový program o profesorke Gabrielly Lovász

Vstup zdarma.

Ďalšie podujatia
19.
máj 2024
Daniel Majling: Vzkriesenie
15:00 -