Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Nová pevnosť – Komárno
14. august 2022 od 10:00
2022. august 14. 10:00-od
STRETNUTIE UMELECKÝCH KOVÁČOV

Vstup voľný.