Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho
4. september 2022 od 16:00
2022. september 4. 16:00-od
Tanečný súbor GENERÁCIÓ

XII. FESTIVAL KÚT

Vstup zdarma

Ďalšie podujatia
14.
apríl 2024
Ivan Blahút: Alžbeta Báthory …
19:00 -