Rév – Dom maďarskej kultúry / Rév – Magyar Kultúra Háza
30. október 2022 od 19:00
2022. október 30. 19:00-od
Trepp Platform: Oly korban éltem én / Žil som v tom veku (divadelné predstavenie)

Vstupné: 8€

Ďalšie podujatia
11.
december 2022
Divadlo Komora: Čaj o piatej …
17:30 -
11.
december 2022
Divadelný spolok Kuttyomfitty…
16:00 -
11.
december 2022
Zapálenie tretej adventnej…
17:15 -
11.
december 2022
Tradičné adventné programy –…
15:00 -