Podunajské múzeum (hlavná budova) - Duna Menti Múzeum (főépület)
14. október 2022 od 16:30
2022. október 14. 16:30-od
V službách kultúry a vedy - spomienková výstava Gyulu Alapyho

Vstup zdarma.

Ďalšie podujatia
11.
december 2022
Divadlo Komora: Čaj o piatej …
17:30 -
11.
december 2022
Divadelný spolok Kuttyomfitty…
16:00 -
11.
december 2022
Zapálenie tretej adventnej…
17:15 -
11.
december 2022
Tradičné adventné programy –…
15:00 -