Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
27. Oct 2023 14:58
2023. Oct 27. 14:58
Dvaja nadaní žiaci dostali štipendium

Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva zo dňa 28. septembra 2023 bolo pridelené štipendium z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno pre 2 vybratých žiakov: pre Ákosa Táncosa a pre Saleha Alexa Kirolusa. Výška štipendia je 1660 eur na školský rok.

Ákos Táncos je študentom Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej v Komárne. Je talentovaný športovec, v oblasti silového trojboja. Jeho najlepším výsledkom je dosiahnutie titulu majstra Slovenska v kategórii Teen, v súťaži pod záštitou organizácie WUAP.

Saleh Alex Kirolus je žiakom Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Ul. práce 24 v Komárne. Je talentovaný matematik a fyzik. Najlepší výsledok dosiahol na súťaži Pytagoriáda kde až v 2 kategóriách vyhral celoštátne kolo.

Ďalšie aktuality
Obnova chodníkov pokračuje

Program obnovy chodníkov bude pokračovať aj v tomto roku v rámci čoho samospráva obnovuje súvislé úseky chodníkov v meste. V tohtoročnom rozpočte je na tento…

12. 04. 2024
2024. 04. 12.
Zobraziť detail
Komárno víta aj motocyklistov

Komárno víta v centre mesta aj motocyklistov, pretože čoraz viac ľudí navštevuje mesto na dvoch kolesách. Z tohto dôvodu boli v centre mesta vyčlenené…

12. 04. 2024
2024. 04. 12.
Zobraziť detail
Vyznačia parkovacie miesta na chodníkoch

Zmenou legislatívy boli zavedené prísne pravidlá parkovania na chodníkoch, čo na niektorých miestach v meste spôsobuje nemalé problémy. V spolupráci so…

12. 04. 2024
2024. 04. 12.
Zobraziť detail
Opravujú cesty a chodníky na 40 uliciach

Koncom marca začali  firmy s opätovnou výrobou asfaltu, čo znamená, že  sa v našom meste začnú opravovať výtlky. Počas zimy sa používa len vrecovaný…

8. 04. 2024
2024. 04. 8.
Zobraziť detail