Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
27. Oct 2023 14:58
2023. Oct 27. 14:58
Dvaja nadaní žiaci dostali štipendium

Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva zo dňa 28. septembra 2023 bolo pridelené štipendium z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno pre 2 vybratých žiakov: pre Ákosa Táncosa a pre Saleha Alexa Kirolusa. Výška štipendia je 1660 eur na školský rok.

Ákos Táncos je študentom Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej v Komárne. Je talentovaný športovec, v oblasti silového trojboja. Jeho najlepším výsledkom je dosiahnutie titulu majstra Slovenska v kategórii Teen, v súťaži pod záštitou organizácie WUAP.

Saleh Alex Kirolus je žiakom Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Ul. práce 24 v Komárne. Je talentovaný matematik a fyzik. Najlepší výsledok dosiahol na súťaži Pytagoriáda kde až v 2 kategóriách vyhral celoštátne kolo.

Ďalšie aktuality
Nová webová stránka o športových možnostiach

Primátor Béla Keszegh usporiadal na radnici tlačovú konferenciu o význame športu a fyzickej aktivity. Bola vytvorená webová stránka so všetkými informáciami o…

9. 07. 2024
2024. 07. 9.
Zobraziť detail
MIMORIADNA SITUÁCIA

Dňa 26. júna 2024 o 20.00 hod bola vyhlásená mimoriadna situácia a 3. stupeň povodňovej aktivity z dôvodu prietrže mračien, ktoré spôsobili…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail
Zberný dvor bude počas štátneho sviatku zatvorený

Príslušný odbor Mestského úradu v Komárne oznamuje občanom mesta, že zberný dvor v Komárne na Harčášskej ceste bude počas štátneho sviatku 5. júla (piatok)…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail
Kompostáreň bude počas štátneho sviatku zatvorená

Príslušný odbor Mestského úradu v Komárne oznamuje občanom mesta, že kompostáreň v Komárne na Hadovskej ceste bude počas štátneho sviatku 5. júla (piatok)…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail