Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Dávid Kovács – predseda komisie

PhDr. Imrich Knirs- člen poslanec

Zsolt Feszty – člen poslanec

József Pohlmüllner – člen odborník

Jozef Köles – člen odborník

Marta Šárai – člen odborník

Csaba Cúth – člen odborník

Ing. Róbert Kiss – člen odborník

Róbert Szilva – člen odborník

DátumProgramZápisnica
2015
19.02.2015PDFPDF
31.03.2015 zápisnicaPDF
12.05.2015 PDFPDF
09.06.2015 PDFPDF
20.10.2015 PDFPDF
26.11.2015 PDF
2016
01.03.2016 PDFPDF
10.05.2016 PDFPDF
13.09.2016 PDFPDF
22.11.2016 PDF PDF
 2017  
10.01.2017 PDF
14.02.2017PDFPDF
21.03.2017PDFPDF
09.05.2017PDFPDF
13.06.2017PDFPDF
12.09.2017PDFPDF
27.10.2017PDFPDF
29.11.2017PDFPDF
 2018 
23.01.2018PDFPDF
09.03.2018PDFPDF
04.04.2018PDFPDF
05.06.2018PDFPDF