Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov mesta zvolených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, členov a tajomníka komisie. (Štatút mesta § 20).

 

Na stránke sa pracuje