Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Ing. Béla Szabó – predseda komisie

JUDr. Éva Hortai – člen poslanec
Ing. Ján Vetter – člen poslanec
MUDr. Zoltán Benyó – člen poslanec
Ing. Alžbeta Jágerská – člen odborník
Ing. Imrich Dubány – člen odborník
Ing. Alexander Obonya – člen odborník
Ing. Tomáš Palacka – člen odborník
Mgr. Angelika Kopják – člen odborník
Ing. Peter Csicsó – člen odborník

DátumProgramZápisnica
2015  
17.02.2015PDFPDF
30.03.2015PDFPDF
04.05.2015PDFPDF
01.06.2015PDFPDF
09.06.2015PDFPDF
14.07.2015PDFPDF
07.09.2015PDFPDF
20.10.2015PDFPDF
25.11.2015PDFPDF
2016 
26.01.2016PDFPDF
02.03.2016PDFPDF
11.04.2016PDFPDF
11.05.2016PDFPDF
30.05.2016PDFPDF
21.06.2016PDFPDF
06.07.2016PDFPDF
12.09.2016PDFPDF
19.10.2016PDFPDF
25.10.2016PDFPDF
23.11.2016PDFPDF
2017 
11.01.2017PDFPDF
15.02.2017PDFPDF
27.02.2017PDFPDF
22.03.2017PDFPDF
03.05.2017PDFPDF
07.06.2017PDFPDF
13.09.2017PDFPDF
25.10.2017PDFPDF
29.11.2017PDFPDF
2018  
24.01.2018PDFPDF
27.02.2018PDFPDF
18.04.2018PDFPDF
06.06.2018 PDF
28.08.2018 PDFPDF
26.09.2018PDFPDF 
07.11.2018PDF PDF