Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

JUDr. Tamás Varga – predseda komisie

Mgr. Károly Less – člen poslanec
Tomás Žuža – člen odborník
Jenő Fügedi – člen odborník
Ladislav Tóth – člen odborník
Szabolcs Cséplő – člen odborník
JUDr. Judita Csizmaziová – člen odborník
MUDr. Andrea Kološová – člen odborník
Ondrej Doktorík – člen odborník
Attila Farkas – člen odborník

DátumProgramZápisnica
2015
17.02.2015 PDFPDF
31.03.2015 PDFPDF
05.05.2015 PDFPDF
09.06.2015 PDFPDF
08.09.2015 PDFPDF
20.10.2015 PDFPDF
25.11.2015 PDFPDF
2016
01.02.2016 PDFPDF
01.03.2016 PDFPDF
10.05.2016 PDFPDF
21.06.2016 PDFPDF
13.09.2016 PDFPDF
18.10.2016 PDFPDF
22.11.2016 PDFPDF
2017  
10.01.2017PDFPDF
14.02.2017PDFPDF
21.03.2017PDFPDF
02.05.2017PDFPDF
08.06.2017PDFPDF
12.09.2017PDFPDF
24.10.2017PDFPDF
28.11.2017PDFPDF
2018  
23.01.2018v zápisniciPDF
27.02.2018v zápisniciPDF
17.04.2018v zápisniciPDF
05.06.2018v zápisniciPDF
28.08.2018v zápisniciPDF