Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Mgr. György Batta – predseda komisie

MUDr. Anton Marek – člen poslanec
Nataša Hosnédlová – člen odborník
Renáta Valentová (Uhrínová) – člen odborník
Ing. Tibor Pint – člen odborník
Erika Forroová- člen odborník
JUDr. Leila Baštrnáková – člen odborník
Zoltán Kollár – člen odborník
Márta Pálinkás – člen odborník

DátumProgramZápisnicaVoľné byty
2015
18.02.2015PDFPDFPDF
30.03.2015PDFPDFPDF
04.05.2015PDFPDFPDF
10.06.2015PDFPDFPDF
14.07.2015PDFPDF
 
07.09.2015PDFPDFPDF
12.10.2015PDFPDFPDF
23.11.2015PDFPDF 
2016
25.01.2016PDFPDFPDF
29.02.2016PDFPDFPDF
25.04.2016 PDF 
27.04.2016 PDF 
11.05.2016PDFPDFPDF
20.06.2016PDFPDFPDF
07.09.2016PDFPDFPDF
17.10.2016PDFPDFPDF
21.11.2016PDFPDFPDF
2017
09.01.2017PDFPDF 
20.02.2017PDFPDF 
20.03.2017PDFPDFPDF
03.05.2017PDFPDFPDF
05.06.2017PDFPDFPDF
11.09.2017PDFPDF PDF
23.10.2017PDFPDFPDF
27.11.2017PDFPDFPDF
2018
22.01.2018PDF  PDF 
26.02.2018PDFPDF 
16.04.2018PDFPDF 
04.06.2018PDFPDFPDF
27.08.2017PDFPDFPDF
24.09.2018PDFPDF  PDF
07.11.2018PDF PDF