Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

JUDr. Štefan Bende – predseda komisie

Ing. František Rajko – člen poslanec
JUDr. Margit Keszegh – člen poslanec
Ing. Peter Korpás – člen poslanec
Ing. Olivér Csémy – člen odborník
Ing. Béla Sánta – člen odborník
Gabriel Marcsa – člen odborník
Mgr. Magdaléna Tárnok – člen odborník
Dr. Agnesa Padlovicsova – člen odborník
Ing. Béla Jakab – člen odborník
Ing. Annamária Pálinkásová – člen – tajomník komisie

DátumProgramZápisnica
2015
17.02.2015v zápisniciPDF
30.03.2015v zápisniciPDF
05.05.2015v zápisniciPDF
08.06.2015v zápisniciPDF
13.07.2015v zápisniciPDF
07.09.2015v zápisniciPDF
19.10.2015v zápisniciPDF
23.11.2015v zápisniciPDF
2016
12.01.2016v zápisniciPDF
25.01.2016v zápisniciPDF
01.03.2016v zápisniciPDF
10.05.2016v zápisniciPDF
20.06.2016v zápisniciPDF
13.09.2016v zápisniciPDF
17.10.2016v zápisniciPDF
 21.11.2016v zápisnici PDF
 2017 
09.01.2017v zápisniciPDF
14.02.2017v zápisniciPDF
20.03.2017v zápisniciPDF
02.05.2017v zápisniciPDF
05.06.2017v zápisniciPDF
12.06.2017v zápisniciPDF
11.09.2017v zápisniciPDF
23.10.2017v zápisniciPDF
27.11.2017v zápisniciPDF
2018  
22.01.2018v zápisniciPDF
26.02.2018v zápisniciPDF
16.04.2018v zápisniciPDF + príloha
04..6.2018v zápisnici PDF
05.06.2018v zápisnici PDF
27.08.2018v zápisniciPDF
24.09.2018PDF