Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Mgr. Tímea Szénássy – predseda komisie

Mgr. Károly Less  – člen poslanec
Mgr. Ondrej  Gajdáč – člen poslanec
Juraj Kovács – člen odborník
Mgr. Csilla Szabó  – člen odborník
Jana Mačicová  – člen odborník
PaedDr. Ágnes Héder  – člen odborník
PaedDr. Adrianna Farkas  – člen odborník
PaedDr. Zuzana Langschádlová  – člen odborník

DátumProgramZápisnica
2015  
18.02.2015PDFPDF
25.03.2015PDFPDF
30.03.2015PDFPDF
05.05.2015PDFPDF
09.06.2015PDFPDF
15.06.2015PDF
14.07.2015PDFPDF
08.09.2015PDFPDF
21.09.2015PDFPDF
20.10.2015PDFPDF
23.11.2015PDFPDF
2016  
25.01.2016PDFPDF
29.02.2016PDFPDF
10.05.2016PDFPDF
20.06.2016PDFPDF
12.09.2016PDFPDF
17.10.2016PDFPDF
21.11.2016PDFPDF
 2017 
09.01.2017PDFPDF
13.02.2017PDFPDF
20.03.2017PDFPDF
21.03.2017PDFPDF
04.05.2017PDFPDF
09.05.2017PDFPDF
05.06.2017PDFPDF
11.09.2017PDFPDF
24.10.2017PDFPDF
27.11.2017PDFPDF
2018  
23.01.2018PDFPDF
26.02.2018PDF PDF
05.03.2018PDFPDF
16.04.2018PDFPDF
06.06.2018PDFPDF
27.08.2018PDFPDF
24.09.2018PDFPDF