Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Ing. Konštantín Glič – predseda

MUDr. Anton Marek – člen poslanec
MUDr. Attila Horváth – člen poslanec
MUDr. Szilárd Ipóth – člen poslanec
Mgr. Igor Horváth – člen odborník
Broczky Ladislav – člen odborník
Ing. Ferencz Ladislav – člen odborník
Norbert Bak – člen odborník
Ing. Szilárd Kovács – člen odborník
Róbert Szayka – člen odborník

DátumProgramZápisnica
 2015 
17.02.2015PDFPDF
31.03.2015PDFPDF
06.05.2015PDFPDF
10.06.2015PDFPDF
15.07.2015PDFPDF
07.09.2015PDFPDF
20.10.2015PDFPDF
24.11.2015PDFPDF
2016
12.01.2016 PDFPDF
26.01.2016 PDFPDF
01.03.2016  PDFPDF
24.03.2016 PDFPDF
21.06.2016 PDFPDF
13.09.2016 PDFPDF
18.10.2016 PDFPDF
23.11.2016PDFPDF
  2017 
10.01.2017PDFPDF
17.01.2017PDFPDF
14.02.2017PDFPDF
05.06.2017PDF PDF
12.09.2017PDFPDF
24.10.2017PDFPDF
 28.11.2017 PDF PDF
 2018 
23.01.2018 PDF
30.01.2018v zápisniciPDF