Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

JUDr. Margit Keszegh – predseda

JUDr. Tamás Varga – člen

Ing. Peter Korpás – člen