Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

– Územný plán mesta
Príloha
– Územný plán zóny Alžbetin ostrov – Komárno
          – textová časť
          – grafická časť
                – širšie vzťahy
                – komplexný návrh
                – doprava
                – funkčná štruktúra
                – regulácia
                – tvorba krajiny

VZN č. 14 a príloha č. 1 – záväzná časť

 

– Energetická koncepcia

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4

Príloha č. 5

Príloha č. 6

Príloha č. 7

Príloha č. 8

Príloha č. 9

Príloha č. 10

Príloha č. 11

Príloha č. 12

Príloha č. 13

Príloha č. 14

Príloha č. 15

Príloha č. 16

Príloha č. 17

Príloha č. 18