Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Riaditeľ príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho: Mgr. art. Róbert Lakatos

Webová stránka príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko

Účtovné uzávierky organizácie