Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

– Územný plán mesta
Príloha
– Územný plán zóny Alžbetin ostrov – Komárno
          – textová časť
          – grafická časť
                – širšie vzťahy
                – komplexný návrh
                – doprava
                – funkčná štruktúra
                – regulácia
                – tvorba krajiny

VZN č. 14 a príloha č. 1 – záväzná časť