Filter výsledkov
Výsledky vyhľadávania
stránka
Úradne hodiny
stránka
Úradné hodiny
Kancelária prvého kontaktu: Podateľňa, overovanie Pondelok08:00 – 15:00Utorok08:00 – 14:30Streda08:00 – 16:30Štvrtok08:00 – 14:30Piatok08:00 – 14:00 Pokladňa počas obedňajšej prestávky bude otvorená len 1 pokladňa, striedanie o 12:3012:00-12:30 - otvorená pokladňa v kancelárii prvého…
stránka
Úradná doska
stránka
Úradná tabuľa
Úradná tabuľa EGOV
stránka
Úrady a inštitúcie
Komárno Pohraničná 6, 945 35 035/8842 200 podatelnaOSKN@justice.skLinkÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny
stránka
Parkovanie
eur0,50 eur6,50 eur-A20,50 eur0,20 eur4,00 eur-A30,50 eur0,20 eur-Prvá hodinaA40,50 eur0,20 eur-Prvé 2 hodiny
stránka
Sociálna oblasť
osoba Príspevok na dopravu je určený na úhradu nákladov na dopravu do a z Centra pre deti a rodiny ... skutočného záujmu žiadateľa, povolení a odporučenom rozsahu návštev a o tom, že Centrum pre deti a rodiny ... na dopravu možno poskytnúť maximálne 4 x ročne počas trvania umiestnenia dieťaťa v Centre pre deti a rodiny ... Rozsah opatrovateľskej služby je minimálne 1 hodina denne, maximálne 7,5 hodín denne. ... s deťmi a mládež Rodiny-s-detmi-a-mladezStiahnuť Seniori SenioriStiahnuť ŤZP TZP-newStiahnuť
stránka
Zmluvy mesta za rok 2010
- Úrad práce, soc. vecí a rodiny Apríl: - COM-therm s.r.o.
stránka
Koronavírus info
;dzový stav kabinet predĺžil o 30 dní, zákaz vychádzania bude až po 21. hodine ... aacute;lna epidemiologická situácia (15.04.2021) Nové prevádzkové hodiny ... uacute; nakladania s odpadom (25.03.2020) Slovenská pošta upraví otváracie hodiny ... aacute;lov (18.03.2020) Informácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
stránka
Projekty
vekovú kategóriu od 3 do 18 rokov, vďaka ktorému sa môžu v daných lokalitách realizovať exteriérové hodiny
stránka
Ako vybaviť
Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.Za členov rodiny, prípadne za iných občanov ... žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo ... vlastníci), ktorý navrhovatelia podpíšu priamo pred zamestnancom ohlasovne, inak ich podpisy musia byť úradne ... Úradne určenou miestnosťou  pre uzavretie manželstva pre matričný úrad v Komárne je obradná ... Potrebné doklady Občiansky preukaz alebo cestovný pas žiadateľa/ky OZNÁMENIE Úradná miestnosť
stránka
Činnosť
;   spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí  a rodiny
stránka
Referát krízového riadenia a bezpečnosť práce
alebo v miestnych informačných prostriedkoch obce obsahuje:a)       deň a hodinu
stránka
Štruktúra a organizačný poriadok
usmerňuje práce vykonávané pracovníkmi MOS,spolupracuje s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
príspevok
30. 4. 2021
Mestský úrad bude opäť otvorený v plnom rozsahu
       Platiť budú štandardné úradné hodiny
príspevok
11. 2. 2022
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat
áklade vydaného nariadenia žiadame vykonať súpis všetkých chovov hydiny ... telefonicky na tel.č. 035 2851 354   Opatrenia a oddôvodnenie Nahlásenie chovu hydiny
príspevok
1. 1. 1970
Zimný štadión otvára svoje brány
vyhlášky č. 306/2021 podľa § 2, bod 2. am) Zimný štadión otvára svoje brány dňa 20.12.2021 o 08:00 hodine
príspevok
1. 1. 1970
Skrášľovanie Mŕtveho ramena Váhu pokračuje
Mesto získalo dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vďaka čomu sa na brehu Mŕtveho
príspevok
17. 12. 2021
Zimný štadión otvára svoje brány
bod 2. am) Zimný štadión otvára svoje brány dňa 20.12.2021 o 08:00 hodine
príspevok
8. 11. 2021
Komárno hľadá brigádnikov na odhŕňanie snehu
ochotní v prípade potreby odhadzovať sneh, mesto podpíše dohodu, na základe ktorej im vyplatí 5 eur za hodinu