2. Aug 2022 7:33
2022. Aug 2. 7:33
Ďalší projekt na výstavbu cyklotrasy bol úspešný

Ďalší projekt mesta na výstavbu cyklotrasy bol úspešný, vďaka čomu sa môže s podporou EU vo výške 233-tis eur zrealizovať výstavba ďalšieho úseku. Už o pár dní sa začne s výstavbou na jednej strane Rákócziho ulice (trasa 1), kde vďaka rozšíreniu vznikne chodník pre cyklistov aj chodcov. Tento úspešný projekt (trasa 2) zastrešuje výstavbu od Vážskeho mosta po odbočku na Komenského ulicu.

Mesto v najbližších dňoch bude podávať ďalšiu žiadosť na pokračovanie cyklotrasy (trasa 3) od odbočky na Komenského ulicu až po odbočku na Petőfiho ulicu. Súčasťou projektu je výstavba cyklotrasy od kruhového objazdu po oboch stranách vozovky.

Zároveň sa pripravuje aj koncepcia cyklodopravy mesta (generel), ktorá určuje výstavbu jednotlivých úsekov, tvoriac tým kompletnú mestskú sieť.

Ďalšie aktuality
Odvoz kuchynského odpadu

Vážení obyvatelia, oznamujeme Vám, že odvoz kuchynského odpadu z rodinnej zástavby (rodinných domov) bude od 08. augusta 2022 zabezpečený opäť v …

2. 08. 2022
2022. 08. 2.
Zobraziť detail
Začína sa rekonštrukcia úseku Komárno – Kolárovo

Po 8. auguste sa začne s rekonštrukciou cestného úseku Komárno – Kolárovo, ktorú financuje Nitriansky samosprávny kraj sčasti z dotácie EU (3,8 mil.…

1. 08. 2022
2022. 08. 1.
Zobraziť detail
Chodníkový program pokračuje

Chodníkový program pokračuje, v rámci ktorého budú zrekonštruované ucelené úseky chodníkov. V zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva budú tento rok…

28. 07. 2022
2022. 07. 28.
Zobraziť detail
Pokračuje obnova kontajnerových stojísk

Pokračuje obnova a zastrešenie kontajnerových stojísk.  Samospráva na to tento rok vyčlenila 118-tisíc eur a 10-tisíc eur na kúpu nových smetných nádob. …

27. 07. 2022
2022. 07. 27.
Zobraziť detail