9. Mar 2022 13:00
2022. Mar 9. 13:00
Informácia pre občanov

1. Prijal som utečencov, čo mám robiť?
Pri  vstupe na územie Slovenskej republiky je potrebné požiadať o dočasné útočisko príslušníkov Policajného zboru počas kontroly priamo na hraničnom priechode.
Ak utečenec  sa už nachádza na území Slovenskej republiky, môže požiadať
o dočasné útočisko na príslušnom oddelení cudzineckej polície Policajného zboru podľa
miesta, kde ste ubytovaný  (najbližšie Bitúnková 5204/8, 940 02 Nové Zámky).
Ak utečenec má cestovný, identifikačný alebo iný doklad, nech nezabudne si ho vziať so sebou, dočasné útočisko mu bude poskytnuté okamžite.
Dočasné útočisko mu bude poskytnuté, aj keď nemá žiadne doklady, v takom prípade bude o jeho žiadosti rozhodnuté približne do 30 dní.  
Potraviny, základné hygienické potreby, posteľnú bielizeň a ďalšie poradenstvo môžete žiadať na Mestskom úrade v Komárne. na tel. čísle: 035/2851344, 035/2851311

2. Prijal som utečencov, akú pomoc môžem dostať
Príspevok za ubytovanie odídenca – § 36a zákona č.55/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine
– osoba, ktorá v územnom obvode obce vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie a poskytne ubytovanie odídencovi
– Potrebná je Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
– Poskytuje sa za každý deň ubytovania odídenca
– 7 eur/dospelá osoba /deň
– 3,5 eur/dieťa/deň

3. Prijal by som utečencov, koho mám kontaktovať?

saso@komarno.sk

4. Mám vedomosť o utečencoch, ktorí hľadajú ubytovanie, kde sa môžem obrátiť
saso@komarno.sk

5. Ako pomôžeme prichádzajúcim rodinám?
Deťom, študentom zabezpečíme návštevu predškolských a školských zariadení – pomôžeme s adaptáciou, s vybavením potrebných náležitostí
Poskytneme sociálne poradenstvo, informácie
Pomoc pri vypĺňaní žiadostí
Sprostredkujeme kontakt na ukrajinsky hovoriacich občanov v meste Komárno
Pomôžeme pri vybavovaní pomoci v hmotnej núdzi
Sprostredkujeme ubytovanie
Sprostredkujeme pracovné miesto
Poskytujeme potraviny, základné hygienické potreby

6. – Mám otázku ohľadom ukrajinských utečencov, koho môžem hľadať na úrade
saso@komarno.sk, info@komarno.sk
035/2851344, 035/2851311

7. Radi by ste ponúkli pomoc, čo potrebujete?
Potrebné sú hlavne: potraviny/ trvanlivé potraviny, sáčkové polievky, konzervy/ hygienické prostriedky, uteráky, posteľná bielizeň, deky, matrace

8. Rád vám ponúknem pomoc, kde ju môžem odovzdať?
Všetky veci, predmety, potraviny je možné odovzdať v budove Mestskej Polície na ul. Hradná 2 Komárno

9.  Rád by som sa stal dobrovoľníkom tam, kde by som sa mohol prihlásiť
saso@komarno.sk
KtoPomôžeUkrajine: Dobrovoľníci (google.com)
alebo na tel.č. 035/2851344, 035/2851311

10.  Aké ďalšie linky pomoci existujú pre utečencov?
sociálna sféra: https://www.upsvr.gov.sk/media/medialne-spravy/uzitocne-informacie-pre-obcanov-ukrajiny
zdravotníctvo: https://www.health.gov.sk/Clanok?ukrajina-krizovy-stab-napor
všeobecné informácie pre Ukrajincov: http://ua.gov.sk
ubytovanie: https://pomocpreukrajinu.sk
školstvo: Situácia na Ukrajine | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

 

Ďalšie aktuality
Zmena zákona  - Elektronizácia hlásení do centrálneho registra hospodárskych…

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno oznamuje zmeny spôsobu zasielania dokladov na premiestnenie a hlásení hospodárskych zvierat do…

25. 11. 2022
2022. 11. 25.
Zobraziť detail
Vianočný stromček Komárna dorazil

V utorok predpoludním dorazil na hlavné námestie mesta vianočný strom Komárna, o niekoľko dní, pred prvou adventnou nedeľou, bude ozdobený a …

23. 11. 2022
2022. 11. 23.
Zobraziť detail
Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2023 v znení

Všeobecného záväzného nariadenie Mesta Komárno číslo 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN č…

16. 11. 2022
2022. 11. 16.
Zobraziť detail
Odvoz kuchynského odpadu počas Štátneho sviatku

Príslušný odbor mestského úradu oznamuje občanom mesta v rodinnej zástavbe, že odvoz kuchynského odpadu prebehne nasledovne : Namiesto 17. novembra…

10. 11. 2022
2022. 11. 10.
Zobraziť detail