Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
29. Dec 2023 9:54
2023. Dec 29. 9:54
Katolícky cintorín bude mať od januára nového správcu

Oznamujeme obyvateľom, že od 3. januára bude mať katolícky cintorín v Komárne nového správcu. Katolícka cirkev, ktorá je vlastníkom cintorína, zverila pred 20 rokmi jeho správu spoločnosti Cintoríny Komárno, patriacej JUDr. Alexandrovi Földesovi,  ktorému koncom tohto roka končí zmluva.
Od nového roka správu prevezme spoločnosť SOMNIA centrum n. o. Cirkev riešila s odchádzajúcim správcom niekoľko sporných vecí, preto môžu nastať určité nepríjemnosti, preto príbuzných prosia o trpezlivosť. Nový správca cintorína sa snaží situáciu čo najskôr vyriešiť a rád by postupne zlepšil podmienky v cintoríne. Bude sa snažiť čo najskôr zabezpečiť poskytované služby, ale odchod predchádzajúceho poskytovateľa môže spôsobiť ťažkosti.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte nového prevádzkovateľa v pracovnom čase: Denisa Kajanová 0915 545 040.
Správa ostatných cintorínov zostáva nezmenená: reformovaný, evanjelický a židovský cintorín sú tiež vo vlastníctve cirkví, ale naďalej ich spravuje Baltazár Ryšavý. Cintoríny v Novej Stráži, v Hadovciach, v Kave a Čerháte patria mestu Komárno a stará sa o ne samospráva.

Ďalšie aktuality
Plán rozvoja okresu Komárno je hotový

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresu Komárno (PHRSR) bol predstavený 12. februára na stretnutí primátorov a starostov okresu Komárno, ktorí načrtli…

14. 02. 2024
2024. 02. 14.
Zobraziť detail
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka - doplnenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. …

5. 02. 2024
2024. 02. 5.
Zobraziť detail
Mestská polícia plní čoraz viac úloh

V posledných rokoch sa činnosť mestskej polície zvyšuje. V roku 2023 výrazne narástol počet podnetov od verejnosti a počet prípadov, ktoré polícia riešila. …

2. 02. 2024
2024. 02. 2.
Zobraziť detail
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. …

30. 01. 2024
2024. 01. 30.
Zobraziť detail