Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Dokumenty spojené svoľbami do Národnej rady Slovenskej republiky:

Zákon o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky (Vyvesené: 3. marca 2010.)
Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky (Vyvesené: 3. marca 2010.)
Informácia pre voliča (Vyvesené: 3. marca 2010.)

Voličský preukaz (Vyvesené: 3. marca 2010.)

Voľby – voľba  poštou (Vyvesené: 3. marca 2010.)
Voľba poštou – hlasovanie (Vyvesené: 3. marca 2010.)
Žiadosť o zapísanie do osobitného zoznamu voličov (Vyvesené: 3. marca 2010.)
Žiadosť o voľbu poštou (Vyvesené: 3. marca 2010.)
Číselník krajín (Vyvesené: 3. marca 2010.)
Zoznam adries začlenených v jednotlivých okrskoch (Vyvesené: 31. marca 2010.)
Informácia o vytvorení volebných okrskov a určení volebných miestností (Vyvesené: 6. apríla 2010.)
Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2010 pre občanov s adresou Komárno (Vyvesené: 6. apríla 2010.)
Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2010 (Vyvesené: 6. apríla 2010.)
Miesta na vylepovanie plagátov – betónové valcové plochy (Vyvesené: 19. mája 2010.)
Miesta na vylepovanie plagátov – Informačné tabule (Vyvesené: 19. mája 2010.)