Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
21. Jul 2022 14:27
2022. Jul 21. 14:27
O rekonštrukcii Vážskeho mosta

O rekonštrukciiVážskeho mosta mesto žiadalo oficiálne stanovisko, keďže sa na internete objavili nepravdivé informácie. Martin Guzi, vedúci komunikačného oddelenia SSC, poskytol nasledovné informácie:

Stavba Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne, most 63-025 cez rieku Váh:

 Prebieha stavebné konanie, predpoklad vydania a správoplatnenia stavebného povolenia je v mesiaci september 2022.

Predpoklad začatia stavebných prác po ukončení verejného obstarávania na  výber zhotoviteľa stavby a podpise zmluvy o dielo je najskôr začiatkom roka 2023.

Lehota výstavby do 12 mesiacov.

Práce na moste budú realizované za premávky v polovičnom jazdnom profile.

V súčasnosti sú na moste uskutočňované periodické merania zvislých posunov mosta a rektifikácia systému podopretia mosta vzhľadom na extrémne teploty ovzdušia.

Ďalšie aktuality
Obnova chodníkov pokračuje

Program obnovy chodníkov bude pokračovať aj v tomto roku v rámci čoho samospráva obnovuje súvislé úseky chodníkov v meste. V tohtoročnom rozpočte je na tento…

12. 04. 2024
2024. 04. 12.
Zobraziť detail
Komárno víta aj motocyklistov

Komárno víta v centre mesta aj motocyklistov, pretože čoraz viac ľudí navštevuje mesto na dvoch kolesách. Z tohto dôvodu boli v centre mesta vyčlenené…

12. 04. 2024
2024. 04. 12.
Zobraziť detail
Vyznačia parkovacie miesta na chodníkoch

Zmenou legislatívy boli zavedené prísne pravidlá parkovania na chodníkoch, čo na niektorých miestach v meste spôsobuje nemalé problémy. V spolupráci so…

12. 04. 2024
2024. 04. 12.
Zobraziť detail
Opravujú cesty a chodníky na 40 uliciach

Koncom marca začali  firmy s opätovnou výrobou asfaltu, čo znamená, že  sa v našom meste začnú opravovať výtlky. Počas zimy sa používa len vrecovaný…

8. 04. 2024
2024. 04. 8.
Zobraziť detail