21. Jul 2022 14:27
2022. Jul 21. 14:27
O rekonštrukcii Vážskeho mosta

O rekonštrukciiVážskeho mosta mesto žiadalo oficiálne stanovisko, keďže sa na internete objavili nepravdivé informácie. Martin Guzi, vedúci komunikačného oddelenia SSC, poskytol nasledovné informácie:

Stavba Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne, most 63-025 cez rieku Váh:

 Prebieha stavebné konanie, predpoklad vydania a správoplatnenia stavebného povolenia je v mesiaci september 2022.

Predpoklad začatia stavebných prác po ukončení verejného obstarávania na  výber zhotoviteľa stavby a podpise zmluvy o dielo je najskôr začiatkom roka 2023.

Lehota výstavby do 12 mesiacov.

Práce na moste budú realizované za premávky v polovičnom jazdnom profile.

V súčasnosti sú na moste uskutočňované periodické merania zvislých posunov mosta a rektifikácia systému podopretia mosta vzhľadom na extrémne teploty ovzdušia.

Ďalšie aktuality
Odvoz kuchynského odpadu

Vážení obyvatelia, oznamujeme Vám, že odvoz kuchynského odpadu z rodinnej zástavby (rodinných domov) bude od 08. augusta 2022 zabezpečený opäť v …

2. 08. 2022
2022. 08. 2.
Zobraziť detail
Ďalší projekt na výstavbu cyklotrasy bol úspešný

Ďalší projekt mesta na výstavbu cyklotrasy bol úspešný, vďaka čomu sa môže s podporou EU vo výške 233-tis eur zrealizovať výstavba ďalšieho úseku. Už o pár…

2. 08. 2022
2022. 08. 2.
Zobraziť detail
Začína sa rekonštrukcia úseku Komárno – Kolárovo

Po 8. auguste sa začne s rekonštrukciou cestného úseku Komárno – Kolárovo, ktorú financuje Nitriansky samosprávny kraj sčasti z dotácie EU (3,8 mil.…

1. 08. 2022
2022. 08. 1.
Zobraziť detail
Chodníkový program pokračuje

Chodníkový program pokračuje, v rámci ktorého budú zrekonštruované ucelené úseky chodníkov. V zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva budú tento rok…

28. 07. 2022
2022. 07. 28.
Zobraziť detail