Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
21. Jul 2022 14:27
2022. Jul 21. 14:27
O rekonštrukcii Vážskeho mosta

O rekonštrukciiVážskeho mosta mesto žiadalo oficiálne stanovisko, keďže sa na internete objavili nepravdivé informácie. Martin Guzi, vedúci komunikačného oddelenia SSC, poskytol nasledovné informácie:

Stavba Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne, most 63-025 cez rieku Váh:

 Prebieha stavebné konanie, predpoklad vydania a správoplatnenia stavebného povolenia je v mesiaci september 2022.

Predpoklad začatia stavebných prác po ukončení verejného obstarávania na  výber zhotoviteľa stavby a podpise zmluvy o dielo je najskôr začiatkom roka 2023.

Lehota výstavby do 12 mesiacov.

Práce na moste budú realizované za premávky v polovičnom jazdnom profile.

V súčasnosti sú na moste uskutočňované periodické merania zvislých posunov mosta a rektifikácia systému podopretia mosta vzhľadom na extrémne teploty ovzdušia.

Ďalšie aktuality
Mestám a obciam zhasína nádej

Touto cestou by sme chceli informovať obyvateľov mesta, že aj Komárno sa zapojí do pondelňajšej (30. jan) protestnej akcie, ktorú organizuje Združenia miest a…

30. 01. 2023
2023. 01. 30.
Zobraziť detail
Otvorili nové MRI pracovisko v Komárňanskej nemocnici

Vo štvrtok predobedom sa v komárňanskej nemocnici  uskutočnilo slávnostné otvorenie pracoviska magnetickej rezonancie. Investícia, v celkovej hodnote za…

13. 01. 2023
2023. 01. 13.
Zobraziť detail
Prvé novorodeniatko v roku 2023

Primátor mesta Béla Keszegh dnes navštívil prvé novorodeniatko v roku 2023. Emma Siliga uzrela svetlo sveta 2. januára. Pôrod prebehol bez komplikácií a…

10. 01. 2023
2023. 01. 10.
Zobraziť detail
Odvoz odpadu počas sviatku Troch kráľov

Príslušný odbor mestského úradu oznamuje občanom mesta v rodinnej zástavbe, že odvoz odpadu počas sviatku Troch kráľov prebehne nasledovne : Namiesto…

2. 01. 2023
2023. 01. 2.
Zobraziť detail