Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
21. Jul 2022 14:27
2022. Jul 21. 14:27
O rekonštrukcii Vážskeho mosta

O rekonštrukciiVážskeho mosta mesto žiadalo oficiálne stanovisko, keďže sa na internete objavili nepravdivé informácie. Martin Guzi, vedúci komunikačného oddelenia SSC, poskytol nasledovné informácie:

Stavba Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne, most 63-025 cez rieku Váh:

 Prebieha stavebné konanie, predpoklad vydania a správoplatnenia stavebného povolenia je v mesiaci september 2022.

Predpoklad začatia stavebných prác po ukončení verejného obstarávania na  výber zhotoviteľa stavby a podpise zmluvy o dielo je najskôr začiatkom roka 2023.

Lehota výstavby do 12 mesiacov.

Práce na moste budú realizované za premávky v polovičnom jazdnom profile.

V súčasnosti sú na moste uskutočňované periodické merania zvislých posunov mosta a rektifikácia systému podopretia mosta vzhľadom na extrémne teploty ovzdušia.

Ďalšie aktuality
ADVENT V KOMÁRNE – 2023

Počas adventného obdobia - od piatku do nedele - v čase od 15:00 do 21:00 sa konajú vianočné trhy na Námestí generála Klapku. Moderátorka…

29. 11. 2023
2023. 11. 29.
Zobraziť detail
Stojany na bicykle v základných školách

V mestských základných školách sa začalo s inštaláciou stojanov na bicykle. Pri základnej škole Komenského je už teraz možné parkovať pod strechou. Vďaka…

27. 11. 2023
2023. 11. 27.
Zobraziť detail
Dorazil vianočný stromček mesta

Na Klapkovo námestie dorazil vianočný stromček mesta. 12-metrová strieborná borovica pochádza od rodiny Saláthovej z Murgašovej ulice. Na prvú adventnú nedeľu…

27. 11. 2023
2023. 11. 27.
Zobraziť detail
Adoptuj si strom - odovzdali 350 stromčekov

V sobotu si mohli občania prevziať stromčeky v rámci našej akcie „Adoptuj si strom“. Spolu bolo odovzdaných 350 stromčekov, a to v pomere 170 okrasných a 180…

27. 11. 2023
2023. 11. 27.
Zobraziť detail