Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
21. Jul 2022 14:27
2022. Jul 21. 14:27
O rekonštrukcii Vážskeho mosta

O rekonštrukciiVážskeho mosta mesto žiadalo oficiálne stanovisko, keďže sa na internete objavili nepravdivé informácie. Martin Guzi, vedúci komunikačného oddelenia SSC, poskytol nasledovné informácie:

Stavba Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne, most 63-025 cez rieku Váh:

 Prebieha stavebné konanie, predpoklad vydania a správoplatnenia stavebného povolenia je v mesiaci september 2022.

Predpoklad začatia stavebných prác po ukončení verejného obstarávania na  výber zhotoviteľa stavby a podpise zmluvy o dielo je najskôr začiatkom roka 2023.

Lehota výstavby do 12 mesiacov.

Práce na moste budú realizované za premávky v polovičnom jazdnom profile.

V súčasnosti sú na moste uskutočňované periodické merania zvislých posunov mosta a rektifikácia systému podopretia mosta vzhľadom na extrémne teploty ovzdušia.

Ďalšie aktuality
Otvára požičovňa malých plavidiel

V sobotu 3. júna otvára požičovňa malých plavidiel  na Mŕtvom ramene Váhu. Počas júna čaká na svojich priaznivcov každý víkend v čase medzi 10:00 – 20:00…

2. 06. 2023
2023. 06. 2.
Zobraziť detail
Otvára komárňanské kúpalisko

1. júna otvára svoje brány komárňanské kúpalisko. Pri bazénoch boli vytvorené ďalšie oddychové zóny a rozšírila sa aj ponuka bufetov. S možnosťou bezplatného…

2. 06. 2023
2023. 06. 2.
Zobraziť detail
OZNÁMENIE - Zmena úradných hodín na Matričnom úrade

Na odporúčanie generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR Mesto Komárno zavedie na Matričnom úrade nestránkový deň za každý štvrtok…

26. 05. 2023
2023. 05. 26.
Zobraziť detail
Prebieha biologická regulácia komárov

Mesto Komárno na začiatku mája začalo biologickú reguláciu komárov. Jedná sa o ničenie lariev komárov ešte v ich liahniskách baktériami. Odborníci látku…

22. 05. 2023
2023. 05. 22.
Zobraziť detail