Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
4. Jul 2022 10:08
2022. Jul 4. 10:08
Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie – výzva na podanie podnetov

Mesto Komárno, ako orgán územného plánovania, oznamuje prípravu začatia obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky číslo 3 Územného plánu mesta Komárno”.

Dôvodom je schválenie nového zákona o územnom plánovaní, ktoré nadobudne účinnosť 1. apríla 2024, a počíta so stabilnými záväznými dokumentmi územných plánov a sprísnením možností ich zmien.

Obyvatelia, právnické a fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na využití územia, majú možnosť  sformulovať svoje požiadavky na zmeny a doplnky ÚPN. Upozorňujeme na §19 stavebného zákona, podľa ktorého orgán územného plánovania bude požadovať úhradu nákladov za obstaranie od jednotlivých žiadateľov. V prípade, že sa zmena týka verejné priestranstvo, náklady hradí samospráva.

Vaše žiadosti je možné podať najneskôr do 30. septembra 2022 písomnou formou do podateľne Mestského úradu alebo poštou na adresu: Mestský úrad Komárno, Odbor rozvoja a životného prostredia, Oddelenie územného plánovania, investícií a dopravy, Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno.

Mgr. Béla Keszegh

primátor mesta

Ďalšie aktuality
Mestám a obciam zhasína nádej

Touto cestou by sme chceli informovať obyvateľov mesta, že aj Komárno sa zapojí do pondelňajšej (30. jan) protestnej akcie, ktorú organizuje Združenia miest a…

30. 01. 2023
2023. 01. 30.
Zobraziť detail
Otvorili nové MRI pracovisko v Komárňanskej nemocnici

Vo štvrtok predobedom sa v komárňanskej nemocnici  uskutočnilo slávnostné otvorenie pracoviska magnetickej rezonancie. Investícia, v celkovej hodnote za…

13. 01. 2023
2023. 01. 13.
Zobraziť detail
Prvé novorodeniatko v roku 2023

Primátor mesta Béla Keszegh dnes navštívil prvé novorodeniatko v roku 2023. Emma Siliga uzrela svetlo sveta 2. januára. Pôrod prebehol bez komplikácií a…

10. 01. 2023
2023. 01. 10.
Zobraziť detail
Odvoz odpadu počas sviatku Troch kráľov

Príslušný odbor mestského úradu oznamuje občanom mesta v rodinnej zástavbe, že odvoz odpadu počas sviatku Troch kráľov prebehne nasledovne : Namiesto…

2. 01. 2023
2023. 01. 2.
Zobraziť detail