Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
4. Jul 2022 10:08
2022. Jul 4. 10:08
Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie – výzva na podanie podnetov

Mesto Komárno, ako orgán územného plánovania, oznamuje prípravu začatia obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky číslo 3 Územného plánu mesta Komárno”.

Dôvodom je schválenie nového zákona o územnom plánovaní, ktoré nadobudne účinnosť 1. apríla 2024, a počíta so stabilnými záväznými dokumentmi územných plánov a sprísnením možností ich zmien.

Obyvatelia, právnické a fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na využití územia, majú možnosť  sformulovať svoje požiadavky na zmeny a doplnky ÚPN. Upozorňujeme na §19 stavebného zákona, podľa ktorého orgán územného plánovania bude požadovať úhradu nákladov za obstaranie od jednotlivých žiadateľov. V prípade, že sa zmena týka verejné priestranstvo, náklady hradí samospráva.

Vaše žiadosti je možné podať najneskôr do 30. septembra 2022 písomnou formou do podateľne Mestského úradu alebo poštou na adresu: Mestský úrad Komárno, Odbor rozvoja a životného prostredia, Oddelenie územného plánovania, investícií a dopravy, Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno.

Mgr. Béla Keszegh

primátor mesta

Ďalšie aktuality
Biologická regulácia komárov už tretíkrát

Vzhľadom na vysokú hladinu vody sa očakáva nadmerný výskyt komárov vo viacerých regiónoch. Komárno je obklopené viacerými oblasťami, kde voda stúpla a je…

13. 06. 2024
2024. 06. 13.
Zobraziť detail
Renovujú okná na umeleckej škole

V historickej budove umeleckej školy boli okná už veľmi opotrebované a na niektorých miestach boli v havarijnom stave. Na svojom poslednom zasadnutí sa…

7. 06. 2024
2024. 06. 7.
Zobraziť detail
Nové kohútiky v cintoríne

V uplynulých dňoch spoločnosť KOMVaK nainštalovala na katolíckom cintoríne 13 nových vodovodných kohútikov, čím prispela k zlepšeniu podmienok na…

7. 06. 2024
2024. 06. 7.
Zobraziť detail
Chráňme si naše komunitné priestory

Obyvatelia predložili niekoľko pripomienok týkajúcich sa parkovania pred kúpaliskom. Sadzby boli zvýšené a časové rozpätie, v ktorom sa vyberá parkovné, bolo…

6. 06. 2024
2024. 06. 6.
Zobraziť detail