Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
4. Jul 2022 10:08
2022. Jul 4. 10:08
Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie – výzva na podanie podnetov

Mesto Komárno, ako orgán územného plánovania, oznamuje prípravu začatia obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky číslo 3 Územného plánu mesta Komárno”.

Dôvodom je schválenie nového zákona o územnom plánovaní, ktoré nadobudne účinnosť 1. apríla 2024, a počíta so stabilnými záväznými dokumentmi územných plánov a sprísnením možností ich zmien.

Obyvatelia, právnické a fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na využití územia, majú možnosť  sformulovať svoje požiadavky na zmeny a doplnky ÚPN. Upozorňujeme na §19 stavebného zákona, podľa ktorého orgán územného plánovania bude požadovať úhradu nákladov za obstaranie od jednotlivých žiadateľov. V prípade, že sa zmena týka verejné priestranstvo, náklady hradí samospráva.

Vaše žiadosti je možné podať najneskôr do 30. septembra 2022 písomnou formou do podateľne Mestského úradu alebo poštou na adresu: Mestský úrad Komárno, Odbor rozvoja a životného prostredia, Oddelenie územného plánovania, investícií a dopravy, Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno.

Mgr. Béla Keszegh

primátor mesta

Ďalšie aktuality
Týždeň mobility

Všetky základné školy patriace pod samosprávu sa zapojili do Európskeho týždňa mobility. Cieľom rôznych akcií bola snaha spopularizovať bicyklovanie, aby čím…

2. 10. 2023
2023. 10. 2.
Zobraziť detail
Materská škola na Ulici mieru dostala nový šat

Obnova vzdelávacích inštitúcií v Komárne pokračuje.  Významná investícia do materskej školy na Ulici mieru, ktorú navštevuje viac ako 80…

26. 09. 2023
2023. 09. 26.
Zobraziť detail
Cvičenie špeciálnych jednotiek ATLAS v pevnosti

Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť  pozrieť si cvičenie zásahových jednotiek zoskupenia  ATLAS v komárňanskej pevnosti.   V dňoch 18.…

19. 09. 2023
2023. 09. 19.
Zobraziť detail
Adoptuj si strom

V priebehu jesene dostanú obyvatelia Komárna do daru stromy, ak sa o ne budú starať. Záujemcovia majú možnosť požiadať  o okrasné aj ovocné stromy.…

6. 09. 2023
2023. 09. 6.
Zobraziť detail