Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Filter výsledkov
Výsledky vyhľadávania
stránka
Úradne hodiny
stránka
Úradné hodiny
Kancelária prvého kontaktu: Podateľňa, overovanie Pondelok08:00 – 15:00Utorok08:00 – 14:30Streda08:00 – 16:30Štvrtok08:00 – 14:30Piatok08:00 – 14:00 Pokladňa počas obedňajšej prestávky bude otvorená len 1 pokladňa, striedanie o 12:3012:00-12:30 - otvorená pokladňa v kancelárii…
stránka
Potrebujete radu?
Potrebujete radu? Neviete ako vybaviť? ... 00 hod. do 16:00 hod. počas pracovných dní a naši zamestnanci  Vám radi ... ;padne Vás nasmerujú na príslušný odbor Mestského úradu
stránka
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Dokumenty spojené svoľbami do Národnej rady Slovenskej republiky: - Zákon o voľb ... ách do Národnej rady Slovenskej republiky (Vyvesené: 3. marca 2010 ... ) - Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky (Vyvesen ... ) - Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku ... ) - Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku
stránka
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
yacute;ch plagátov v meste Komárno počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady ... žiadostí o voľbu poštou Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady
stránka
Úradná doska
stránka
Úradná tabuľa
Úradná tabuľa EGOV
príspevok
1. 1. 1970
Hodina Zeme v Komárne
Najväčšia environmentálna iniciatíva WWF, ktorá spája milióny ľudí po celom svete, je Hodina Zeme. ... ktorá sa každoročne koná v poslednú marcovú sobotu, vyzýva domácnosti a firmy, aby na jednu hodinu ... Mesto Komárno sa takisto zapojilo do tejto kampane, na jednu hodinu sa vyplo osvetlenie na Klapkovom
udalosť
26. 10. 2022
Tekvicová zábava – jesenné radovánky
Vstup zdarma.
udalosť
26. 1. 2023
Vernisáž výstavy súťaže v kreslení Rádia Mirjam
Vstup zdarma.
udalosť
11. 5. 2023
„Sedem krás...“ –  beseda s bývalou premiérkou Ivetou Radičovou
príspevok
1. 1. 1970
OZNÁMENIE - Zmena úradných hodín na Matričnom úrade
Úradné hodiny na matričnom úrade od 1.6.2023 do 30.9.2023 sa menia nasledovne: Pondelok08:00 – 12:
stránka
Činnosť
a oddelení a ďalších predurčených zamestnancov mestského úradu ... vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie u obvodného úradu ... •    Pripravuje  podklady pre Národný bezpečnostný ú ... ako aj tie, ktoré došli do úradu. ... •    Vyžaduje poskytnutie pomoci od obvodného úradu.
stránka
Činnosť
Prevádzka mestského úradu 2. ... Správa informačného systému úradu 3. ... é jednotlivé prevádzky úradu, - zabezpečenie činnosti úradu z hľadiska ... Správa informačného systému úradu: - Zabezpečenie IT infraštrukt& ... uacute;ry pre potreby práce mestského úradu, ako aj pre potreby poslancov mestsk
stránka
REGISTER partnerov v oblasti športu
ru a šport uložilo Odboru školstva a kultúry Mestského úradu ...   Mestský úrad v zmysle VZN zverejní nasledovné údaje z ... áklade vyplnenej „Prihlášky“, odovzdanej na mestský úrad ... (Pevnostný rad 3), alebo zašlite poštou na adresu mestského úradu ... ;mi prílohami odovzdajte do podateľne mestského úradu (Pevnostný rad 3)
stránka
Orgány volené mestským zastupiteľstvom
Poslanci – Členovia rady P.Č.MENO, PRIEZVISKO, TITULSTRANAOBVOD Č.1. ... Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. ... Mestská rada sa schádza podľa schváleného časového plánu a podľa potreby. ... Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. ... Na prijatie uznesenia mestskej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov rady.
stránka
Koronavírus info
;dzový stav kabinet predĺžil o 30 dní, zákaz vychádzania bude až po 21. hodine ... aacute;lna epidemiologická situácia (15.04.2021) Nové prevádzkové hodiny ... verejného zdravotníctva (11.05.2020) Opatrenie Úradu verejného zdravotn ... uacute; nakladania s odpadom (25.03.2020) Slovenská pošta upraví otváracie hodiny ... aacute;lov (18.03.2020) Informácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
stránka
Zmluvy mesta za rok 2010
- Úrad práce, soc. vecí a rodiny Apríl: - COM-therm s.r.o. ... - Úrad vlády SR - Všeobecná úverová banka 1.4.2010 Marec
stránka
Parkovanie
tarifných pásiem nasledovne:   a) ZÓNA A1: Jókaiho ul., Ul. františkánov č. 7 – 17, Pevnostný rad ... eur0,50 eur6,50 eur-A20,50 eur0,20 eur4,00 eur-A30,50 eur0,20 eur-Prvá hodinaA40,50 eur0,20 eur-Prvé 2 hodiny
príspevok
1. 1. 1970
Rodiny prevzali kľúče od nových bytov
Vo štvrtok popoludní si mohli rodiny oficiálne prevziať kľúče od nových nájomných bytov v Novej Stráži ... práce začali pred dvoma týždňami a do jedného roka tam bude ďalších 16 štartovacích bytov pre mladé rodiny