Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Filter výsledkov
Výsledky vyhľadávania
stránka
Mapa jarmoku
stránka
Pokyny
ORGANIZAČNÉ   POKYNY „Ondrejský jarmok“ od 11. novembra do 13. novembra 2022 v Komárne ... „C“ č. 1818/24, 1818/25 a 1818/26 v KomárneOrganizátor jarmoku: Mesto KomárnoVýdaj príslušných povolení ... z predaja na Ondrejskom jarmoku po dobu 3 roky.Účastník jarmoku, ktorý ukončí účasť na jarmoku pred ... oficiálnym ukončením jarmoku resp. nezaháji účasť v prvý deň jarmoku, nemá nárok na zníženie alebo ... – 0948 376 551 Uzávierka prihlášok na jarmok:  08. novembra 2022
stránka
Takmer každé mesto na Slovensku má svoj jarmok a ani mesto Komárno nie je výnimkou. ... Tento rok sa koná Ondrejský jarmok v polovici novembra, teda dva týždne pred Ondrejom. ... Každý jarmok má svoje čaro. ... Ondrejský jarmok sa uskutoční v termíne 11. – 13. novembra 2022. ... Záujemcovia môžu prihlášky zasielať mailom (jarmok@komarno.sk) alebo podať osobne/poštou (Mestský úrad
udalosť
11. 11. 2022
Ondrejský jarmok
príspevok
1. 1. 1970
Po troch rokoch opäť jarmočná nálada pod múrmi pevnosti
Mesto Komárno srdečne pozýva predajcov a remeselníkov na Ondrejský jarmok, ktorý sa uskutoční v ...  dňoch 11 – 13. novembra 2022 Prihlášku môžete poslať e-mailom (jarmok@komarno.sk), podať poštou ... 8. novembra 2022 Podrobné informácie a potrebné formuláre nájdete: https://komarno.sk/ondrejsky-jarmok-komarno
príspevok
1. 1. 1970
Po troch rokoch Vás opäť čaká jarmočná nálada pod komárňanskými hradnými múrmi!
Mesto Komárno Vás srdečne pozýva na Ondrejský jarmok, ktorý sa uskutoční od 11. do 13. novembra 2022 ... žijúcich v okolí o trpezlivosť za nepríjemnosti spôsobené zvýšenou premávkou a prosíme návštevníkov jarmoku
udalosť
11. 12. 2022
Tradičné adventné programy – pečenie medovníkov a vianočných dobrôt, spoločenské hry v spolupráci CVČ
Účinkujúci: Základná umelecká škola v Komárne, Ferdinánd Grassl
stránka
Cenník
Ondrejský jarmok - osobitné užívanie verejného priestranstva Uhrádza sa: Daň vo výške stanovenej ... Sadzba dane pri prechodnom užívaní verejného priestranstva počas Ondrejského jarmoku sa vyrubuje podľa ... €(0,35 €/m2/deň)Parkovanie auta za stánkom (sektor A skraja)20 € Každý účastník Ondrejského jarmoku
udalosť
3. 10. 2022
Centrum tradícií: Krčma rozprávok pre dospelých 18+
Vstup zdarma.
udalosť
16. 6. 2022
Salón „Prístav” („Kikötő”): beseda o 50-ročnej tradícii tanečných domov s choreografom Ferencom Novákom
stránka
2022
motorové vozidlo pre MsP*zmluva-07.11.2022Elektroinštalačné práce spojené s realizáciou Ondrejského jarmoku
stránka
Ako vybaviť
    Sadzba dane pri prechodnom užívaní verejného priestranstva počas Ondrejského jarmoku ... € (0,35 €/m2/deň)Parkovanie auta za stánkom (sektor A skraja)20 € Každý účastník Ondrejského jarmoku ... @komarno.sk Eva Pohlmüllner, tel.: 035 2851 352, e-mail: eva.pohlmullner@komarno.sk Ondrejský jarmok ... Ondrejský jarmok, Komárňanské dni, Vínne korzo  atď. ... @komarno.sk Eva Pohlmüllner, tel.: 035 2851 352, e-mail: eva.pohlmullner@komarno.sk Ondrejský jarmok
stránka
2019
szolgáltatásazápisnica  30.10.2019Elektroinštalačné práce spojené s realizáciou Ondrejského jarmoku
príspevok
1. 1. 1970
Blížia sa Komárňanské dni!
Koncom apríla sa uskutočnia tradičné KOMÁRŇANSKÉ DNI!
udalosť
1. 5. 2023
47. ročník medzinárodných pouličných pretekov Komárno – Komárom
Tradičná bežecká súťaž znovu sa uskutoční počas Komárňanských dní, 1. mája 2023.
príspevok
1. 1. 1970
Do polnoci  26. augusta sa môžete prihlásiť cez internet na 46. ​​ročník medzinárodných pouličných pretekov Komárno – Komárom
http://darktiming.hu/kefe Pre neistú situáciu covidu sa tradičná bežecká súťaž nemohla zorganizovať
príspevok
1. 1. 1970
​​47. ročník medzinárodných pouličných pretekov Komárno – Komárom sa uskutoční 1. mája
Tradičná bežecká súťaž znovu sa uskutoční počas Komárňanských dní, 1. mája 2023.
príspevok
1. 1. 1970
Vianočný stromček Komárna dorazil
tradičným vianočným svetlám a ozdobám na námestí pribudnú tento rok aj iné prekvapenia pre
stránka
Štruktúra a organizačný poriadok
priestranstiev, vydávanie povolení a zabezpečenie kontroly užívania verejného priestranstva počas trhov a jarmoku
udalosť
1. 5. 2022
Komárňanské dni - 1. Máj
otvorenom ohni registrácia: procastello@komarno.sk10.00 – 17.00 Remeselnícke aktivity, detské hry10.15 Tradičná