Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Filter výsledkov
Výsledky vyhľadávania
stránka
Mapa jarmoku
udalosť
3. 10. 2022
Centrum tradícií: Krčma rozprávok pre dospelých 18+
Vstup zdarma.
udalosť
11. 12. 2022
Tradičné adventné programy – pečenie medovníkov a vianočných dobrôt, spoločenské hry v spolupráci CVČ
Účinkujúci: Základná umelecká škola v Komárne, Ferdinánd Grassl
stránka
Pokyny
Cč. 1818/24, 1818/25 a 1818/26 v KomárneOrganizátor jarmoku: Mesto KomárnoVýdaj príslušných povolení ... jarmoku najskôr od 07.11.2022.Predajná doba v predajných stánkoch, v stánkoch s občerstvením a ... pokynov a zistený účastník jarmoku bude vylúčený z predaja na Ondrejskom jarmoku po dobu 3 ... okamžitým vylúčením účastníka jarmoku z predaja na Ondrejskom jarmoku po dobu 3 roky.Účastník jarmoku ... , ktorý ukončí účasť na jarmoku pred oficiálnym ukončením jarmoku resp. nezaháji účasť v prvý deň
stránka
Takmer každé mesto na Slovensku má svoj jarmok a ani mesto Komárno nie je výnimkou. ... Každý jarmok má svoje čaro. ... Ondrejský jarmok sa uskutoční v termíne 11. – 13. novembra 2022. ...   Kontaktné telefónne čísla na vybavenie prihlášok na predaj počas akcie „Ondrejský jarmok 2022 ... jarmok: 8. novembra 2022 Zákony: 1.
udalosť
16. 6. 2022
Salón „Prístav” („Kikötő”): beseda o 50-ročnej tradícii tanečných domov s choreografom Ferencom Novákom
udalosť
11. 11. 2022
Ondrejský jarmok
príspevok
1. 1. 1970
Po troch rokoch opäť jarmočná nálada pod múrmi pevnosti
Mesto Komárno srdečne pozýva predajcov a remeselníkov na Ondrejský jarmok, ktorý sa uskutoční v ...  dňoch 11 – 13. novembra 2022 Prihlášku môžete poslať e-mailom (jarmok@komarno.sk), podať poštou ... , Odbor správy majetku - poschodie vpravo) Kontaktné telefónne čísla na predaj všeobecného tovaru: ... , 0902 255 906 pre  remeselníkov: 035 2851 262, 0948 376 551 Uzávierka prihlášok: 8. ... novembra 2022 Podrobné informácie a potrebné formuláre nájdete: https://komarno.sk/ondrejsky-jarmok-komarno
príspevok
1. 1. 1970
Po troch rokoch Vás opäť čaká jarmočná nálada pod komárňanskými hradnými múrmi!
Mesto Komárno Vás srdečne pozýva na Ondrejský jarmok, ktorý sa uskutoční od 11. do 13. novembra 2022 ...  na parkovisku pred Novou pevnosťou ( Hradná ul. - za Mestským kultúrnym strediskom  Béni Egressyho) ... Aj tento rok na Vás čakajú predajcovia so širokým výberom lahodných tradičných jedál a nápojov. ... pre deti aj dospelých.Zároveň, aj touto cestou, prosíme ľudí žijúcich v okolí o trpezlivosť za nepríjemnosti ... spôsobené zvýšenou premávkou a prosíme návštevníkov jarmoku o dodržiavanie zmenených pravidiel cestnej
stránka
Cenník
Ondrejský jarmok - osobitné užívanie verejného priestranstva Uhrádza sa: Daň vo výške stanovenej ... v § 10 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie ... , 16/2015, 21/2015, 13/2017, 9/2019, 9/2020. ... Sadzba dane pri prechodnom užívaní verejného priestranstva počas Ondrejského jarmoku sa vyrubuje podľa ... Ondrejského jarmoku je povinný uhradiť daň za užívanie  predajného  miesta na tri dni.
stránka
Potrebujete radu?
Stačí zavolať na HOTLINE - 035/2851205 - v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. počas pracovný ... ;ch dní a naši zamestnanci  Vám radi pomôžu a poskytnú potrebn ... é informácie, prípadne Vás nasmerujú na príslušný ... Vaše otázky môžete posielať aj e-mailom na adresu: info@komarno.sk.
udalosť
26. 1. 2023
Vernisáž výstavy súťaže v kreslení Rádia Mirjam
Vstup zdarma.
udalosť
11. 5. 2023
„Sedem krás...“ –  beseda s bývalou premiérkou Ivetou Radičovou
udalosť
26. 11. 2022
Örkény István: Tótovci (tragikomédia)
Jegyinfo/Info o vstupenkách: tiket@jokai.sk
stránka
2022
náletového porastu a sutiny z Novej pevnosti v KNzápisnica07.12.202221.12.2022Poskytnutie služieb hromadného ... podlahy na chodbe Zichyho paláca v Komárnezápisnica-06.12.2022Dodávka a montáž kamerového systému a optického ... realizáciou Ondrejského jarmoku 2022zápisnica-03.11.2022Poskytovanie právnych služieb pre Mesto Komárnozápisnica ... kopírovacích strojov a tlačiarní a s tým súvisiace službyzápisnica-03.11.2022Poskytovanie a sprostredkovanie ... orez stromov do a nad 4 m výšky orezu, výrub stromov v sťaženýchpodmienkach na verejných priestranstvách
stránka
ÚPN KN č. 4/B
- Komplexný návrh - Komplexný návrh - náložka - Tabuľková ... časť - Textová časť - Záväzná časť - VZN 2011/02
stránka
ÚPN KN č. 6
- Komplexný návrh - Komplexný návrh - náložka - Tabuľková ... časť - Textová časť - Záväzná časť - VZN 2011/03
stránka
ÚPN KN č. 9/B
- Komplexný návrh - Komplexný návrh - náložka - Tabuľková ... časť - Textová časť - Záväzná časť - VZN 2013/05
stránka
ÚPN KN č. 7
- Komplexný návrh - podklad - Komplexný návrh - náložka - Tabuľkov ... á časť - Textová časť - Záväzná časť - VZN 2011/09
stránka
ÚPN KN č. 10
- Komplexný návrh - podklad - Komplexný návrh - náložka - Tabuľkov ... á časť - Textová časť - Záväzná časť - VZN 2013/06